El Ministeri d’Indústria llança una consulta pública per identificar projectes tractors que modernitzin la indústria espanyola

El Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme va llançar el dia 10 de desembre un avís de manifestació d’interès (Call of interest) per identificar àrees d’interès dins del Programa d’Impuls de projectes tractors de Competitivitat i Sostenibilitat Industrial.

Aquestes actuacions es plantegen com a projectes tractors amb efectes a llarg termini, realitzats de forma cooperativa, involucrant a tots o gairebé totes les baules de la cadena de valor industrial a la que tingui intenció d’inserir-i amb un caràcter vertebrador del territori, així com implicació de pimes. Al seu torn, han de tenir un impacte significatiu en la competitivitat, i contribuir a la doble transició verda i digital establerts per la Unió Europea.

El secretari general d’Indústria i Pime, Raül Blanco, explica que l’objectiu d’aquesta crida és “mobilitzar projectes veritablement tractors amb capacitat de transformació sectorial i amb ampli impacte sobre la productivitat, l’ocupació i el territori. També es tindran en compte els objectius de digitalització i transició ecològica marcats per la Comissió Europea. Els resultats ens permetran elaborar el mapa dels possibles grans projectes per a la modernització de la indústria espanyola per al període 2021-2023 que seran finançats amb fons europeus en el marc de el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència “.

Després de l’anàlisi i avaluació de totes les propostes rebudes, el Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme definirà les àrees d’interès per a la realització de futures convocatòries d’ajuts per a projectes estratègics per a la transició industrial.

La participació en aquest avís no genera cap dret a l’accés a la potencial finançament que pugui convocar-se per l’Administració per al suport de projectes tractors, ni cap obligació a l’Administració.
El termini per a la presentació de propostes finalitzarà el 20 de gener de 2021.

Requisits que han de complir els projectes presentats a aquesta manifestació d’interès:
• Ha de involucrar una part substancial d’una determinada cadena de valor industrial que haurà d’identificar. Aquesta representativitat es justificarà mitjançant un nombre suficient d’empreses i entitats d’aquesta cadena, incloent PIMES, i la seva adequada representació territorial.
• El projecte ha de ser tractor i cooperatiu. Per a això s’exigirà que es detall una empresa líder vertebradora de el projecte conjunt, així com un nombre mínim addicional de 5 entitats participants. Addicionalment del conjunt d’empreses o entitats interessades a realitzar el projecte, al menys el 40% hauran de respondre a la categoria de PIME.
• Entre les entitats participants hi ha d’haver al menys una que sigui proveïdora de coneixement, i que, com a tal, tingui la capacitat tècnica i organitzativa suficient per a la realització de les activitats d’R + D que incorpori el projecte tractor.
• El projecte ha de tenir un marcat caràcter innovador i / o aportar un important valor afegit en termes d’R + D + I, que permeti que es desenvolupin productes o serveis nous amb un elevat contingut d’investigació o que es desenvolupi un procés de producció fonamentalment innovador.
• El projecte ha de tenir caràcter vertebrador en el territori, amb impacte en més d’una comunitat autònoma.
• Els projectes han de tenir entre els seus objectius l’eficiència energètica, la millora de la sostenibilitat del seu procés o producte, la descarbonització de la seva activitat, la incorporació d’aspectes d’economia circular, el millor aprofitament de recursos o la digitalització de la cadena de valor .
• Els beneficis de el projecte no s’han de limitar a les empreses o als el sector directament involucrats en el projecte, sinó que han de ser de major rellevància i aplicació en l’economia o societat a través d’efectes d’arrossegament positius definits clarament, de manera concreta i identificable.
• Els beneficiaris han de participar en el cofinançament de el projecte.
• L’empresa líder d’el projecte i les entitats participants s’han de comprometre a difondre els nous coneixements adquirits en el context de la feina finançat més enllà dels seus únics clients i proveïdors. El projecte ha de permetre l’àmplia difusió dels coneixements adquirits, estiguin o no protegits per un títol o un dret de propietat intel·lectual.
• Les empreses que conformin cada proposta de projecte tractor han d’estar vàlidament constituïdes a Espanya, no estar subjectes a una ordre judicial per recuperar ajudes que s’hagi considerat il·legals i incompatibles en el context d’una decisió de la Comissió Europea. Cap de les entitats involucrades en el projecte ha de tenir dificultats en el sentit de les directrius de la Comissió Europea sobre ajudes per al rescat i la reestructuració d’empreses en crisi.
• El pressupost mínim dels projectes serà de 40.000.000 €

📝 Nota de Premsa