Convocatòria extraordinària CDTI de 12M € per a projectes R + D i inversió COVID-19

El Consell d’Administració de l’CDTI dota amb 12M € una línia d’ajudes exclusivament destinades al finançament de projectes de recerca i desenvolupament (R + D) i inversió per a la fabricació de productes relacionats amb l’emergència sanitària provocada per la malaltia COVID-19.

  • Els ajuts a projectes de R + D finançaran: La investigació relacionada amb la COVID-19, incloent la investigació sobre vacunes, medicaments i tractaments, productes sanitaris i equips hospitalaris i metges, desinfectants i roba i equips de protecció, així com les innovacions de processos pertinents amb vista a una producció eficient dels productes necessaris.
  • Els ajuts a projectes d’inversió han de facilitar la fabricació de productes relacionats amb la COVID-19. S’inclouen en aquest concepte els medicaments (incloses les vacunes) i els tractaments, els seus productes intermedis, els ingredients farmacèutics actius i les matèries primeres; els productes sanitaris, els equips hospitalaris i metges (inclosos els respiradors, la roba i l’equip de protecció, i les eines de diagnòstic) i les matèries primeres necessàries; els desinfectants i els seus productes intermedis i les matèries primeres químiques necessàries per a la seva producció; i les eines de recollida / tractament de dades.

Podran beneficiar-se de l’ajuda Empreses i Centres Tecnològics i / o de suport a la Innovació, i es concedirà únicament un ajut per beneficiari. I serà incompatible, durant el seu període d’execució, amb qualsevol altre ajut públic d’àmbit europeu, estatal o autonòmic amb idèntics objectius i finalitat.

Convocatòria
Inici: 11 de maig 2020
Finalització: Fins a 15 de desembre de 2020 o fins a l’esgotament dels fons assignats a aquesta convocatòria, el que serà comunicat a través del web de CDTI. En tot cas, no es podran concedir ajudes més enllà de al 31 de desembre de 2020.

Intensitat de l’ajut i pressupost
La intensitat de l’ajuda serà de l’80% amb un pressupost elegible màxim de 625.000 €.

Durada de el projecte
Projectes R + D: Inici en 2020 i finalitzar com a màxim a 31 d’octubre 2021
Projectes d’inversió: durada màxima de 6 mesos.

D’OPTAR A AQUESTA LÍNIA, ÉS IMPORTANT ENTRAR LES SOL·LICITUDS AMB CELERITAT ATÈS QUE L’AVALUACIÓ SERÀ CONTINUADA I ELS FONS SÓN LIMITATS

Més informació de la convocatòria al web de Aset