El Consell de Ministres autoritza la convocatòria d’ajudes Neotec 2019

El Consell de Ministres va autoritzar el passat 12 d’abril al Centre per al Desenvolupament Tecnològic Industrial (CDTI) a convocar ajudes per a nous projectes empresarials d’empreses innovadores de base tecnològica Neotec per a l’anualitat 2019 amb una dotació de 25 milions d’euros, equivalent a l’última convocatòria de l’anualitat 2018.

El programa, que pot subvencionar fins a 250.000 euros sense garanties i un 70 % del pla de l’empresa a dos anys, es destina a la posada en marxa de nous projectes empresarials en qualsevol àmbit i/o sectorial, que requereixin l’ús de tecnologies o coneixements desenvolupats a partir de l’activitat investigadora i en els quals l’estratègia de negoci es basi en el desenvolupament de tecnologia.

Les empreses de base tecnològica susceptibles a ser beneficiàries de l’ajuda, han de complir els següents requisits:

  • Petita empresa: dins de la categoria de les PIME, empresa que ocupa a menys de 50 persones i el volum de negoci o balanç general anual no supero als 10 milions d’euros.
  • No estiguin cotitzades.
  • Constituïdes com a màxim en els tres anys anteriors a la data de tancament del termini de presentació de sol·licituds d’ajuda, a comptar des de la data d’atorgament de l’escriptura de constitució de l’empresa, la qual, a més, haurà de ser almenys sis mesos anteriors a la data de presentació de la sol·licitud de l’ajuda.
  • No hagin distribuït beneficis.
  • No hagin sorgit d’una operació societària de les contemplades a la Llei 3/2009, de 3 d’abril, sobre modificacions estructurals de les societats mercantils.
  • Comptin amb un capital social mínim, o capital social més prima d’emissió o assumpció de 20.000 euros, desemborsat íntegrament mitjançant aportacions dineràries abans de la presentació de la sol·licitud.
  • Tinguin els comptes anuals corresponents als 2 últims exercicis, dipositats en el Registre Mercantil.

Es preveu que en les pròximes setmanes s’obri la corresponent convocatòria.