El Govern aprova les convocatòries Torres Quevedo i Doctorados Industriales 2019

El divendres 22 de novembre, el Consell de Ministres va aprovar ajudes per 120 milions d’euros per a la contractació d’investigadors mitjançant diverses convocatòries en concurrència competitiva.

Torres Quevedo

L’Agencia Estatal de Investigación convoca ajudes per a la contractació de 200 doctors en empreses, durant 3 anys, amb l’objectiu de promoure la incorporació de doctors que desenvolupin projectes de recerca industrial, desenvolupament experimental o estudis de viabilitat tècnica en empreses, centres tecnològics, associacions empresarials i parcs científics i tecnològics.

Aquests contractes, que suposen una inversió total de 15 milions d’euros, volen afavorir la carrera professionals dels investigadors, estimular la demanda en el sector privat de personal format per a realitzar projectes d’R+D, i ajudar a la consolidació d’empreses tecnològiques de recent creació.

Doctorados Industriales

Ajudes per a la realització de 60 contractes destinats a la formació d’investigadors en empreses que participin en un projecte de recerca industrial o de desenvolupament experimental emmarcat en la seva tesi doctoral.

Aquestes ajudes, que tenen una durada de fins a 4 anys i un pressupost total de 4 milions d’euros, es destinen al finançament dels contractes, a la realització d’estades en entitats d’R+D, i a finançar les despeses de matrícula en els ensenyaments de doctorat.

A més de les ajudes Torres Quevedo i Doctorados Industriales, el Govern també ha aprovat 200 ajudes per a promoure la incorporació d’investigadores espanyols i estrangers en universitats i centres d’R+D (‘Ramon Cajal’); 225 ajudes per a fomentar la contractació laboral de joves doctors (‘Juan de la Cierva – Formació’); 225 ajudes per a fomentar la contractació laboral de joves doctors perquè afermin les capacitats adquirides durant una primera etapa de formació postdoctoral (‘Juan de la Cierva – Incorporació’); i 170 contractacions laborals de personal tècnic de suport a l’R+D+i en universitats, OPIs i centres de recerca.