El Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme publica el Pla Anual Integrat d’ajudes 2013

El Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme va publicar el passat 11 d’abril en el Butlletí Oficial de l’Estat el Pla Anual Integrat d’Ajudes per a l’any 2013, així com l’establiment de les mesures necessàries per agilitzar la seva tramitació i per a facilitar el compliment dels principis generals relatius a la gestió de les subvencions i ajudes públiques.

El Pla anual integrat de les ajudes públiques del Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme i els seus organismes públics dependents presenta totes les actuacions previstes pel Ministeri per a impulsar des del foment de la Societat de la Informació fins a actuacions de Reindustrialització i de dinamització tecnològica per a crear o regenerar el teixit industrial, amb el calendari i pressupost previst per a cada una d’elles. El pressupost total per als programes d’ajudes del Ministeri al 2013 ascendeix a 2.835,45 milions d’euros.

Pla anual integrat Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme >>