Modificació Terminis Ajudes davant la situació actual – COVID19

A causa de l’estat excepcional d’Estat d’Alarma pel COVID19, i fins que deixi d’estar en vigor el Reial Decret 463/2020 de 14 de març, se suspenen els termes i s’interrompen els terminis administratius de les convocatòries d’ajudes gestionades per les administracions Públiques.

Per aquest motiu, l’AEI (Agència Estatal d’Investigació) dona aplicació al Reial Decret, suspenent els termes i interrompent els terminis de tramitació de procediments en curs, no sent així afectats els períodes d’execució de les ajudes (data d’inici i data de fi ). El còmput dels terminis es reprendrà en el moment de la finalització de la vigència del real decret.

Addicionalment, el CDTI (Centre de Desenvolupament Tecnològic Industrial) suspendrà també fins a la finalització del RD 463/2020 els terminis per a la tramitació de procediments administratius i ampliarà un mes els terminis de justificació dels projectes recolzats amb ajudes parcialment reemborsables de tots els venciments que es produeixin durant el període que duri aquesta situació, aplicant-se a les següents ajudes:

• Projectes d’R + D, inclòs CENT, projectes de cooperació tecnològica, etc.
• Projectes d’R + D Transferència Cervera
• Projectes FEMP
• Projectes d’innovació (línia directa CDTI i línia CDTI d’expansió)

Segons es desenvolupin els esdeveniments, aquestes mesures poden ser ampliades o complementades.

Us anirem mantenint informats!

Nota informativa CDTI de la suspensió
Nota informativa CDTI de l’ampliació