Oberta la Convocatòria Reindus 2019

Ja està oberta la convocatòria 2019 del Programa de Reindustrialització i Enfortiment de la Competitivitat Industrial, conegut com el Programa Reindus, de suport financer a la inversió industrial.

Aquesta convocatòria, amb aplicació a tot el territori nacional, va ser aprovada pel Consell de Ministres el passat 6 de setembre amb un pressupost de 400 milions d’euros.

Els beneficiaris d’aquesta ajuda són les societats que desenvolupen o vagin a desenvolupar una activitat industrial productiva i que no formin part del sector públic.

Les línies d’actuació del Programa Reindus 2019 són:

  • Creació d’establiments industrials.
  • Trasllat d’establiments industrials.
  • Millores i/o modificacions de les línies de producció.
  • Implementació productiva de tecnologies de la “Indústria Connectada 4.0”.

Característiques de finançament:

  • El pressupost finançable mínim de les inversions és de 100.000 euros.
  • El finançament és en forma de préstec reemborsable del 75 % del pressupost finançable.
  • El termini d’amortització és de deu anys, amb un termini de carència de tres anys.
  • El tipus d’interès és únic de l’1 %.

A partir de demà i fins al 4 de novembre es podran presentar els projectes.

Amb el Programa de Reindustrialització i Enfortiment de la Competitivitat Industrial, el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (MINCOTUR) pretén reforçar la competitivitat i incentivar un major accés i implantació en els mercats internacionals de les iniciatives industrials, especialment de petites i mitjanes empreses, per a fomentar el desenvolupament industrial i la creació de noves empreses industrials en tots els sectors. Aquest Programa s’alinea amb la Nova Política Industrial 2030, dins de les Directrius Generals aprovades al febrer de 2019.