Project Description

Compra Pública d’Innovació (CPI)

OBJECTIUS

La Compra Pública d’Innovació (CPI) és una eina per a fomentar la innovació des del sector públic, concretament a través de l’adquisició de solucions innovadores o de solucions en fase de desenvolupament. El novembre de 2018, el CDTI va crear l’Oficina de Compra Pública Innovadora (OCPI), amb l’objectiu d’impulsar la CPI en la modalitat de Compra Pública Precomercial (CPP).

BENEFICIARIS

Empreses, centres tecnològics, associacions, associacions de recerca, universitats i centres públics de recerca.

TIPOLOGIA DE PROJECTES

Projectes tecnològics. És habitual que es financin projectes en l’àmbit de la salut, TICs, transport o eficiència energètica.

CONVOCATÒRIA

Oberta tot l’any.

MODALITAT D’AJUDA

De forma genèrica, la Comissió Europea (CE) subvenciona fins al 100 % dels costos directes (més un 25 % en indirectes).

La CE subvenciona en un 90 % o 35 % respectivamente el importe de las licitaciones y costes de gestión, valoración de resultados, etc. asociados de la Compra Pública Precomercial (PCP) o Compra Pública de Innovación (PPI) que de manera conjunta realice un consorcio de compradores públicos.

FORMA COBRAMENT AJUDA

El prototip podrà ser únicament utilitzat amb finalitats de validació tecnològica i no pot ser, en cap cas, utilitzat per ús comercial ni per a prestar un servei públic.

CARACTERÍSTIQUES DE L’AJUDA

A través d’aquest instrument, el CDTI adquirirà serveis d’R+D que puguin resultar en prototips de primers productes o serveis, en forma de sèries de prova, tecnològicament innovadors i que satisfacin necessitats públiques. El prototip que en el seu cas es desenvolupi, serà cedit a l’Administració Pública espanyola que hi estigui interessada i pugui proporcionar l’entorn real necessari per a validar la tecnologia proposada. El prototip haurà d’utilitzar-se exclusivament per a validar tecnologia, sense fins comercials posteriors.

El CDTI va publicar una convocatòria d’expressions d’interès per a solucions innovadores orientades a demanda pública amb la finalitat de recaptar propostes de potencials proveïdors de serveis d’R+D, preferiblement empreses, que puguin constituir un repositori d’idees per a futures licitacions. Aquesta convocatòria va estar oberta fins al 30 de maig de 2019 i va rebre 274 propostes: 82 de Tecnologies de la Informació i Comunicació (TICs); 74 de tecnologies de la producció/sector transport-aeroespacial; 69 de salut, biotecnologia, alimentació i agricultura; i 49 de medi ambient, materials i química.

A més, el CDTI disposa del programa Innodemanda, un instrument de finançament per a donar suport a l’oferta tecnològica que concorri en processos de compra pública innovació. Amb aquest programa, es finança a les empreses el cost de la innovació tecnològica requerida en una licitació pública, de tal manera que l’organització contractant disposarà d’ofertes més competitives i es facilitarà una major presència de productes i serveis innovadors en l’Administració.

Per últim, l’Oficina de Compra Pública Innovadora (OCPI) coordina la delegació espanyola que participa com a Centre de Competència nacional en CPI en el projecte PROCURE2INNOVATE, on participen 10 països membres de la Unió Europea, i que tenen com a objectiu coordinar i implantar estratègies de CPI i realitzar intercanvi de bones pràctiques.

FONS DE FINANÇAMENT

Cofinançament amb FEDER.