Pròxima convocatòria ajuda per a projectes tecnològics innovadors dins de l’Agenda Digital 2013

El ministre d’Indústria, Energia i Turisme, José Manuel Soria, ha anunciat avui, en el marc de la celebració de divendres del Dia de les Telecomunicacions, que el Govern destinarà 477 milions d’euros a projectes tecnològics innovadors amb la finalitat d’impulsar l’R+D+i i incrementar la competitivitat a través de la incorporació de noves tecnologies a la nostra economia. Del total de les ajudes, 422 milions d’euros es destinaran a préstecs i 55 milions d’euros a subvencions.

El ministre, que va comentar que la convocatòria d’ajudes 2013 es publicarà en els propers dies, ha defensat l’adequat desenvolupament i utilització de les TIC, les seves aplicacions i serveis, que serviran com a instrument per al canvi fins a un model de creixement econòmic sostenible.

El Govern ha millorat les condicions de finançament d’aquesta convocatòria per a fomentar la inversió en R+D+i. Amb la finalitat de facilitar l’accés al finançament, el pagament de les ajudes, en les seves dues modalitats de subvenció i préstec, s’efectuarà amb caràcter anticipat parcial en dos pagaments. El primer, que serà pel 75 % de l’ajuda total, es realitzarà al 2013 i el segon, al 2014. Per a facilitar l’obtenció de l’ajuda, el Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme també ha fixat en un 25 % de l’import total de les ajudes les garanties que els adjudicataris hauran de presentar, enfront del 35 % de l’any passat.

Tal com contempla la Llei General de Pressupostos per al 2013, amb la finalitat d’estimular la inversió en R+D+i, els préstecs per a aquests projectes es concediran a un tipus d’interès del 0,528 % (Euríbor a 1 any) amb un termini d’amortització de 5 anys, inclosos 2 de carència, enfront a l’interès del 3,95 % de la convocatòria de l’any passat.

Les ajudes en forma de subvenció arribaran a un 20 % o un 12 % del projecte per a pimes i d’un 15 % o un 9 % per a la resta, segons la valoració que s’estableixi de cada projecte.

La convocatòria d’aquest any s’ha alineat amb els objectiu inclosos en l’Agenda Digital per a Espanya. En aquest context, els projectes que vulguin optar a les ajudes hauran d’estar incloses en alguna d’aquestes prioritats temàtiques: indústries del futur (Internet del futur, computació en el núvol; tractament massiu de dades, aplicacions per a l’ecosistema mòbil, aplicacions per a ciutats intel·ligents); ciberseguretat i confiança digital; aplicacions i solucions TIC orientades a la millora de la competitivitat de la pime; evolució de l’administració electrònica; aplicacions de gestió mediambiental; i aplicacions i solucions relacionades amb els continguts digitals.

El termini per a presentar projectes s’inicia el dia següent de la publicació de convocatòria i finalitzarà el 6 de juny.

Per a millorar la gestió de les ajudes a projectes d’R+D en l’àmbit de les TIC durant el període 2003-2016, el passat 9 de maig el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) va publicar una Ordre Ministerial que estableix les noves bases per a la convocatòria d’aquestes ajudes. Aquesta ordre defineix el procediment d’avaluació dels projectes.

Els projectes s’avaluaran en dues fases, sent una primera fase dedicada a valorar el component de valoració tecnològica amb un qüestionari bàsic de 3 pàgines i un torn oral per als directors del projecte de 10 minuts, i una segona fase, on es valora la solvència financera, impacte socioeconòmic i la projecció internacional.