Publicat el pla d’actuació anual 2013: Ajudes a l’R+D+i a Espanya

El Ministeri d’Economia i Competitivitat, a través de la Secretaria d’Estat d’R+D+i, ha publicat el Pla d’Actuació Anual 2013, que compta amb una mica més de 3.800 milions d’euros entre subvencions i crèdits. Aquest document conté els recursos pressupostaris i el calendari previst per a cada una de les actuacions d’R+D+i a desenvolupar durant l’any 2013.

El Pla, que facilita la participació dels agents del sistema d’R+D+i per a competir per les ajudes i aconseguir els crèdits, descriu cada una de les accions que l’Administració General de l’Estat disposa per a finançar l’R+D+i. Es divideix en quatre programes:

  • Programa Estatal de Promoció del Talent i la seva ocupabilitat.
  • Programa Estatal de Fomento de la Recerca Científica i Tècnica d’Excel·lència.
  • Programa Estatal de Lideratge Empresarial en R+D+i.
  • Programa Estatal d’R+D+i orientada als Reptes de la Societat.

El Pla Anual desplega les actuacions recollides en el Pla Estatal de Recerca Científica i Tècnica i d’Innovació 2013-2016. En matèria de personal de recerca, s’inclouen els quatre anys de contracte per a les ajudes predoctorals (fins ara eren dos anys de beca i dos de contracte), una nova convocatòria de formació postdoctoral o contractes per a gestors d’R+D+i en empreses.

Quant als projectes d’R+D, que podrien ser sol·licitats a través del programa d’Excel·lència i del de Reptes de la Societat, s’obre la possibilitat que els beneficiaris de les convocatòries escullin la durada dels projectes, que podrà ser de dos, tres o quatre anys. Així mateix, es contempla la possibilitat que els grups de recerca comptin, a més d’un investigador principal, amb un co-investigador principal (CO-IP), si bé, la organització tindrà com a interlocutor únic al principal.

El Pla Estatal vol, a més, impulsar la participació de les empreses en tot el procés, tan en el finançament de l’R+D+i com en la seva execució. Per això estableix programes que impulsin els projectes de col·laboració público-privada, fomentant eines finançadores poc desenvolupades a Espanya, com el capital de risc, i facilitant crèdits en condicions molt avantatjoses.

Pla Estatal

Amb la finalitat de facilitar la consulta de les convocatòries a curt termini i així permetre una millor planificació per part dels agents beneficiaris de les ajudes, el Pla d’Actuació Anual inclou informació sobre les actuacions i ajudes públiques amb un calendari orientatiu i amb la distribució econòmica del pressupost.

Aquest Pla d’Actuació Anual s’actualitzarà tots els anys durant la vigència del Pla Estatal de Recerca Científica i Tècnica i d’Innovació 2013-2016, que és l’instrument de programació del Sistema Espanyol de Ciència, Tecnologia i Innovació. Aquest document estableix els objectius i prioritats de la política d’R+D+i a mig termini, en línia amb les indicacions de l’Estratègia Espanyola de Ciència i Tecnologia i d’Innovació 2013-2020 i en sintonia amb el programa europeu “Horizon 2020”.

Pla d’actuació anual 2013. Pla estatal de recerca científica i tècnica i d’innovació 2013-2016 >>