El Consell d’Administració de l’CDTI aprova l’exempció / minoració de garanties en les ajudes parcialment reemborsables per a pimes i Midcaps

El passat 18 de març, el Ministeri de Ciència i Innovació anunciava el llançament, a través del CDTI, d'un conjunt de mesures extraordinàries per donar suport al manteniment de les activitats d'alt valor afegit i la creació de capacitats per a reactivar l'economia en l'àmbit de la innovació empresarial.