Represa dels terminis administratius en els procediments de l’Agència Estatal d’Investigació (AEI)

L'AEI (Agència Estatal d'Investigació) resol "reprendre amb efectes des de 1 de juny de 2020, el còmput de terminis de la major part dels procediments administratius que van ser suspesos durant la vigència de l'estat d'alarma ". Entenent la represa del termini pel nombre de dies hàbils que restessin a data de 14 de març (dia de la suspensió).