Les empreses dels sectors TIC i salut tindran el creixement més alt en R+D

Segons l’informe 2019 EU survey on industrial R&D investment trends elaborat per la Comissió Europea, les empreses preveuen una mitjana del 4,6 % de creixement de la inversió de R+D industrial pels anys 2019 i 2020, i es preveu que els sectors de la producció de TIC i de la salut siguin els que tindran el creixement més alt en R+D.