Publicada la convocatòria Doctorats Industrials 2024 amb una dotació pressupostària de 8 milions d’euros

L’Agència Estatal de Recerca obre avui la convocatòria Doctorats Industrials de l’any 2024. Aquest programa compta amb un pressupost total de 8 milions d’euros, que serà assignat a les aplicacions pressupostàries adequades i distribuït al llarg del període fiscal comprès entre el 2025 i el 2028 – Les condicions d’aquesta convocatòria romanen inalterades respecte a les edicions anteriors, conservant el seu format de subvenció en mode de concurrència competitiva, i realitzant l’abonament de l’ajuda de manera anticipada amb caràcter anual. Els interessats podran presentar les seves sol·licituds a partir del 23 d’Abril de 2024 i fins al 4 de juny de 2024 a les 14h, hora peninsular per poder accedir a l’ajuda.

A continuació, es detallen algunes de les principals característiques de la convocatòria per a Doctorats Industrials 2024:

Objecte de l’ajuda
La finalitat d’aquests ajuts és promoure la realització de projectes de recerca industrial o de desenvolupament experimental en empreses, on s’emmarqui una tesi doctoral, a fi d’afavorir la inserció laboral de personal investigador a les empreses des dels inicis de les seves carreres professionals , contribuir a l’ocupabilitat d’aquests investigadors i investigadores i promoure la incorporació de talent al teixit productiu per elevar-ne la competitivitat.

Beneficiaris
Podran ser beneficiàries empreses privades, entre les quals s’inclouen les empreses spin-off i les JEIs. entitats privades sense ànim de lucre i administracions públiques.

Característiques de l’ajuda

  • Subvenció en règim de concurrència competitiva segons Mèrits curriculars, Qualitat i viabilitat cientificotecnològica de la proposta, i Impacte i efecte incentivador de l’ajuda en R+D+i.
  • Els ajuts tindran una durada de 4 anys
  • L’obtenció del títol de doctor/a tindrà lloc durant les tres primeres anualitats de l’ajut.
  • Retribució mínima de 22.500 euros bruts anuals
  • No cal la presentació de garanties.
  • Els ajuts seran incompatibles amb la vigència de qualsevol altre contracte laboral per part del personal contractat, i els contractes no podran ser finançats per altres ajuts.
  • Els ajuts s’hauran d’aplicar per dur a terme activitats de R+D en projectes de
    investigació industrial o de desenvolupament experimental que donin lloc a una tesi doctoral.

Despeses Finançables
a) Salari i quota empresarial de la Seguretat Social amb un màxim finançable de 30.000 euros per anualitat.
b) Despeses de mobilitat dotant-se amb un únic ajut de 5.500 euros per persona contractada
c) Altres despeses d’execució del projecte amb un màxim de 40.000 euros per projecte
d) Despeses de matriculació amb un límit de 1.500 euros per persona contractada

Intensitat de les ajudes
La quantia de les ajudes es farà en funció del cost de contractació, del tipus de projecte i del tipus d’organització. Les intensitats brutes màximes seran les següents:

Per als projectes de recerca industrial
• fins al 70% per a petites empreses
• fins al 60% per a mitjanes empreses
• fins al 50% per a grans empreses

Pels projectes de Desenvolupament Experimental
• fins al 45% per a petites empreses
• fins al 35% per a mitjanes empreses
• fins al 25% per a grans empreses

Convocatòria
Inici: 23 d’abril del 2024
Finalització: 4 de juny de 2024, a les 14h hora peninsular espanyola