Convocatòries

Ajudes a projectes d’R+D+i

2024-01-24T09:47:40+02:00

PERTE Descarbonització Industrial

Ayudas de actuación integral para la descarbonización de la industria manufacturera como parte del PERTE de Descarbonización Industrial en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y se realiza la convocatoria anticipada del año 2024

2024-04-10T08:29:29+02:00

PERTE Economia Circular Tèxtil 2024

Concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a l'execució de projectes i actuacions que contribueixin de forma substancial a millorar la sostenibilitat i circularitat dels processos industrials i empresarials del sector tèxtil, de la moda i confecció i del calçat, per tal de millorar la competitivitat i innovació del teixit industrial al marc duna economia circular.

2023-01-23T09:50:41+02:00

PERTE Economia Circular

Concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a l'execució de projectes i actuacions que contribueixin de forma substancial a la sostenibilitat i circularitat dels processos industrials i empresarials, per tal de millorar la competitivitat i innovació del teixit industrial en el marc de una economia circular

2022-05-30T10:21:25+02:00

Convocatòria Audiovisual i Videojocs 2022

Ajuts destinats al finançament de projectes d'R+D per al desenvolupament de noves tecnologies d'aplicació als àmbits de la producció audiovisual i del sector dels videojocs, i la transferència i l'adaptació d'aquests desenvolupaments a altres sectors d'aplicació.

2024-01-16T09:28:22+02:00

Ajuts “Última Milla” 2023 per a empreses del Sector Turístic

Ajuts destinats al suport a la competitivitat de les empreses l'activitat de les quals, bé sigui directa o verticalitzada, estiguin orientades al sector turístic en general i qualsevol dels seus subsectors productius. Es pretén mobilitzar aquells projectes singulars i transformadors que cobreixin processos i productes fàcilment escalables i replicables amb una clara orientació a l'usuari final i que continguin, entre d'altres, millores en la digitalització i la intel·ligència aplicats a la gestió, promoció, sostenibilitat, posada en valor i difusió per a destinacions i sector turístic.

2022-07-14T12:38:21+02:00

PROGRAMA TECNOLÒGIC AERONÀUTIC (PTA) 2022

Ajuts a projectes d'R+D en cooperació, liderats per empreses de l'àmbit aeroespacial, que contribueixin a assolir algun dels reptes tecnològics: Tecnologies enfocades a la reducció d'emissions: avió zero emissions, UAS, Sistemes, Fabricació intel·ligent i avançada: Digitalització.

2024-02-20T15:53:08+02:00

PROJECTES DE COL·LABORACIÓ PÚBLICA-PRIVADA 2023

Suport a projectes de desenvolupament experimental en cooperació entre empreses i organismes d'investigació, per tal de promoure el desenvolupament de noves tecnologies, l'aplicació empresarial de noves idees i tècniques, i contribuir a la creació de nous productes i serveis.

2020-10-06T08:12:39+02:00

Red.es – Continguts Digitals

Convocatoria de ayudas del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, gestionadas por RED.ES, para el desarrollo tecnológico de la oferta tecnológica en contenidos digitales en régimen de concurrencia competitiva.

2020-10-01T08:50:28+02:00

Red. es – Solucions en Intel·ligència Artificial i Tecnologies Habilitadores

Convocatòria d’ajudes per al desenvolupament tecnològic basat en intel·ligència artificial i altres tecnologies habilitadores digitals amb el format de subvencions en règim de concurrència competitiva per a la realització de projectes de desenvolupament de l’oferta tecnològica basada en intel·ligència artificial i altres tecnologies habilitadores digitals.

2020-09-16T09:13:15+02:00

CDTI COVID-19

Finançament de projectes de recerca i desenvolupament (R + D) i inversió per a la fabricació de productes relacionats amb l'emergència sanitària provocada per la malaltia COVID-19.

2024-03-11T16:08:47+02:00

CDTI PID

Ajudes a projectes d'R+D per a la creació o millora significativa d’un procés productiu, producte o servei.

2024-04-29T14:07:20+02:00

Misiones Ciencia e Innovación

Suport a grans projectes estratègics d'R+D amb l'objectiu de contribuir al desenvolupament de cinc missions de present i futur que suposen un repte social i econòmic per a Espanya: energia neta, mobilitat intel·ligent, agroalimentació sostenible, indústria XXI, i longevitat saludable.

2024-03-11T17:24:17+02:00

LIC Línia directa d’innovació

Suport a projectes de caràcter aplicat, molt propers al mercat, amb risc tecnològic mig/baix i curts períodes de recuperació de la inversió, que aconsegueixin millorar la competitivitat de l’empresa mitjançant la incorporació de tecnologies emergents en el sector.

2020-04-02T16:38:27+02:00

INNVIERTE

El programa INNVIERTE promou la innovació empresarial mitjançant el suport a la inversió de capital de risc en empreses de base tecnològica o innovadores.

2020-04-03T13:58:35+02:00

Innowwide

Acció finançada per la Comissió Europea que facilita l'accés a les pimes a mercats internacionals per mitjà del finançament de l'anàlisi de viabilitat realitzat en cooperació amb actors locals situats en tercers països.

2022-03-02T15:51:37+02:00

Eurostars

Programa de suport a les pimes intensives en R+D en el desenvolupament de projectes transnacionals orientats al mercat.

2022-04-13T10:28:06+02:00

Programa d’incentius 4: Reptes de recerca bàsica fonamental, pilots innovadors i la formació en tecnologies habilitadores clau.

Ajudes per projectes d'innovació a tota la cadena de valor de l'hidrogen renovable, des de la generació fins a l'emmagatzematge, al transport i la distribució, així com les aplicacions finals, entre d'altres, l'avenç en electrolitzadors de més prestacions en tecnologies menys madures, el desenvolupament de sistemes o aplicacions per a la producció d'hidrogen en base a bioprocessos, fotosíntesi artificial (foto-electro catàlisi – PEC), avenços en materials, noves piles de combustible, sistemes d'emmagatzematge nous i innovadors d'hidrogen, sempre que suposin un avenç important més enllà de l´estat de l´art actual.

2022-05-31T08:24:37+02:00

IDi – Ajuts a plans d’innovació i sostenibilitat a l’àmbit de la indústria manufacturera

Suport a plans d'innovació i sostenibilitat a les empreses industrials a través de l'execució de projectes de recerca industrial, desenvolupament tecnològic, innovació en processos i organització, així com d'inversions enfocades a la sostenibilitat a través de la millora de l'eficiència energètica i la protecció ambiental més enllà de les normes de la Unió.

2022-04-13T15:31:03+02:00

Programa Activa Financiación

Projectes de recerca i desenvolupament, així com projectes d'innovació en matèria d'organització i processos que contribueixin a la transformació digital de les empreses industrials ia la millora de la sostenibilitat ambiental com a conseqüència de la digitalització.

2024-03-11T17:24:17+02:00

LIC Línia directa d’innovació

Suport a projectes de caràcter aplicat, molt propers al mercat, amb risc tecnològic mig/baix i curts períodes de recuperació de la inversió, que aconsegueixin millorar la competitivitat de l’empresa mitjançant la incorporació de tecnologies emergents en el sector.

2020-08-06T16:11:46+02:00

Reindus 2020

Finançament de projectes d’inversió per a la millora de la competitivitat industrial o que contribueixin a la reindustrialització.

2020-07-30T11:54:34+02:00

Indústria Connectada 4.0

Suport a projectes d'R+D+i en matèria d’organització i processos de petites i mitjanes empreses que promoguin la transformació digital de les empreses industrials.

2020-02-26T12:17:23+02:00

Inversió FEMP

Finançament a projectes d’inversió en aqüicultura i projectes d’inversió en activitats de transformació dels productes de pesca i l’aqüicultura.

2020-09-16T09:14:52+02:00

PRIMA

Ajudes per a desenvolupar les solucions necessàries per a una gestió més sostenible de la gestió de l’aigua, els sistemes agrícoles i la cadena de valor agroalimentària.

2024-04-23T16:44:56+02:00

Doctorados Industriales 2024

Ajudes per a la formació de doctors en empreses mitjançant el cofinançament dels contractes laborals del personal investigador en formació que participin en un projecte de recerca industrial o de desenvolupament experimental que es desenvolupi en l’empresa, en el que s’emmarcarà la seva tesis doctoral.

2024-02-13T14:16:59+02:00

Torres Quevedo 2023

Ajudes a empreses, centres tecnològics, centres de suport a la innovació tecnològica, associacions empresarials i parcs científics i tecnològics per a la contractació laboral de doctors que desenvolupin projectes d'R+D o estudis de viabilitat previs.

Ajudes a la creació d’empreses innovadores

2022-04-19T12:01:04+02:00

NEOTEC ‘Mujeres Emprendedoras’

Les ajudes Neotec 'Mujeres Emprendedoras' financen nous projectes empresarials d'empreses innovadores liderades per dones. Els ajuts finançaran la posada en marxa de nous projectes empresarials, que requereixin l'ús de tecnologies o coneixements desenvolupats a partir de l'activitat investigadora i en què l'estratègia de negoci es base en el desenvolupament de tecnologia. Els ajuts es podran destinar a projectes empresarials en qualsevol àmbit tecnològic i/o sectorial.

2024-04-05T12:46:51+02:00

NEOTEC 2024

Ajudes a la posada en marxa de nous projectes empresarials, que requereixin l’ús de tecnologies o coneixements desenvolupats a partir de l’activitat investigadora i en els que l’estratègia de negoci es basi en el desenvolupament de tecnologia.

2020-04-03T13:58:35+02:00

Innowwide

Acció finançada per la Comissió Europea que facilita l'accés a les pimes a mercats internacionals per mitjà del finançament de l'anàlisi de viabilitat realitzat en cooperació amb actors locals situats en tercers països.

Ajudes a les inversions empresarials

2024-04-05T11:54:15+02:00

Ajudes a les empreses industrials madrilenyes per a l’adquisició de mitjans productius 2024

Suport a les empreses industrials en el seu procés de modernització, subvencionant parcialment les inversions que aquestes realitzen en adquirir els mitjans productius necessaris per millorar els seus productes, processos i models de negoci. Es pretén així contribuir a la millora de la competitivitat i de la productivitat de la indústria de la nostra regió mitjançant el suport a inversions que millorin els processos, productes i serveis.

2024-03-19T16:14:56+02:00

Projectes d’Inversions Productives a Catalunya

Suport als projectes d'inversió productiva dins del sector industrial manufacturer, enfocada a facilitar l'adquisició de nous actius fixos productius, com ara nova maquinària, noves plantes de producció, línies de fabricació innovadores amb nous processos productius que alhora comportin el manteniment i/ o increment net dels llocs de treball.

2020-07-30T12:08:27+02:00

INVERSIONES COVID-19

Finançament de projectes de recerca i desenvolupament (R + D) i inversió per a la fabricació de productes relacionats amb l'emergència sanitària provocada per la malaltia COVID-19.

2020-09-16T09:13:15+02:00

CDTI COVID-19

Finançament de projectes de recerca i desenvolupament (R + D) i inversió per a la fabricació de productes relacionats amb l'emergència sanitària provocada per la malaltia COVID-19.

2020-07-30T11:54:34+02:00

Indústria Connectada 4.0

Suport a projectes d'R+D+i en matèria d’organització i processos de petites i mitjanes empreses que promoguin la transformació digital de les empreses industrials.