Convocatòries

Ajudes a projectes d’R+D+i

2020-06-02T15:36:36+02:00

CDTI COVID-19

Finançament de projectes de recerca i desenvolupament (R + D) i inversió per a la fabricació de productes relacionats amb l'emergència sanitària provocada per la malaltia COVID-19.

2020-04-28T12:33:54+02:00

CDTI PID

Ajudes a projectes d'R+D per a la creació o millora significativa d’un procés productiu, producte o servei.

2020-07-03T09:01:05+02:00

Misiones Ciencia e Innovación

Suport a grans projectes estratègics d'R+D amb l'objectiu de contribuir al desenvolupament de cinc missions de present i futur que suposen un repte social i econòmic per a Espanya: energia neta, mobilitat intel·ligent, agroalimentació sostenible, indústria XXI, i longevitat saludable.

2020-04-24T13:27:11+02:00

Línia directa d’innovació

Suport a projectes de caràcter aplicat, molt propers al mercat, amb risc tecnològic mig/baix i curts períodes de recuperació de la inversió, que aconsegueixin millorar la competitivitat de l’empresa mitjançant la incorporació de tecnologies emergents en el sector.

2020-04-02T16:38:27+02:00

INNVIERTE

El programa INNVIERTE promou la innovació empresarial mitjançant el suport a la inversió de capital de risc en empreses de base tecnològica o innovadores.

2020-04-03T13:58:35+02:00

Innowwide

Acció finançada per la Comissió Europea que facilita l'accés a les pimes a mercats internacionals per mitjà del finançament de l'anàlisi de viabilitat realitzat en cooperació amb actors locals situats en tercers països.

2020-06-17T11:30:14+02:00

RETOS Colaboración

Suport a projectes de desenvolupament experimental en cooperació entre empreses i organismes de recerca, amb la finalitat de promoure el desenvolupament de noves tecnologies, l’aplicació empresarial de noves idees i tècniques, i contribuir a la creació de nous productes i serveis.

2020-02-26T12:32:43+02:00

Eurostars

Programa de suport a les pimes intensives en R+D en el desenvolupament de projectes transnacionals orientats al mercat.

2020-04-24T13:27:11+02:00

Línia directa d’innovació

Suport a projectes de caràcter aplicat, molt propers al mercat, amb risc tecnològic mig/baix i curts períodes de recuperació de la inversió, que aconsegueixin millorar la competitivitat de l’empresa mitjançant la incorporació de tecnologies emergents en el sector.

2020-04-24T13:19:04+02:00

Reindus

Finançament de projectes d’inversió per a la millora de la competitivitat industrial o que contribueixin a la reindustrialització.

2020-02-26T12:34:38+02:00

Indústria Connectada 4.0

Suport a projectes d'R+D+i en matèria d’organització i processos de petites i mitjanes empreses que promoguin la transformació digital de les empreses industrials.

2020-02-26T12:17:23+02:00

Inversió FEMP

Finançament a projectes d’inversió en aqüicultura i projectes d’inversió en activitats de transformació dels productes de pesca i l’aqüicultura.

2020-02-28T13:00:42+02:00

PRIMA

Ajudes per a desenvolupar les solucions necessàries per a una gestió més sostenible de la gestió de l’aigua, els sistemes agrícoles i la cadena de valor agroalimentària.

2020-02-27T10:02:53+02:00

Doctorados Industriales

Ajudes per a la formació de doctors en empreses mitjançant el cofinançament dels contractes laborals del personal investigador en formació que participin en un projecte de recerca industrial o de desenvolupament experimental que es desenvolupi en l’empresa, en el que s’emmarcarà la seva tesis doctoral.

2020-02-28T13:02:37+02:00

Torres Quevedo

Ajudes a empreses, centres tecnològics, centres de suport a la innovació tecnològica, associacions empresarials i parcs científics i tecnològics per a la contractació laboral de doctors que desenvolupin projectes d'R+D o estudis de viabilitat previs.

Ajudes a la creació d’empreses innovadores

2020-04-24T13:55:31+02:00

Neotec

Ajudes a la posada en marxa de nous projectes empresarials, que requereixin l’ús de tecnologies o coneixements desenvolupats a partir de l’activitat investigadora i en els que l’estratègia de negoci es basi en el desenvolupament de tecnologia.

2020-04-03T13:58:35+02:00

Innowwide

Acció finançada per la Comissió Europea que facilita l'accés a les pimes a mercats internacionals per mitjà del finançament de l'anàlisi de viabilitat realitzat en cooperació amb actors locals situats en tercers països.

Ajudes a les inversions empresarials

2020-06-02T15:36:36+02:00

CDTI COVID-19

Finançament de projectes de recerca i desenvolupament (R + D) i inversió per a la fabricació de productes relacionats amb l'emergència sanitària provocada per la malaltia COVID-19.

2020-02-26T12:34:38+02:00

Indústria Connectada 4.0

Suport a projectes d'R+D+i en matèria d’organització i processos de petites i mitjanes empreses que promoguin la transformació digital de les empreses industrials.