Blog

Ampliació del termini de la convocatòria CDTI MISIONES fins al 23 de juliol a les 12h

Segons ordre publicada en el BOE en el dia d'avui, s'amplia fins al 23 de juliol a les 12h del migdia, el termini de sol·licituds i documentació annexa per a la convocatòria "Misiones CDTI", en el marc de el Programa Estatal de Lideratge Empresarial en R + S + i, de el Pla Estatal d'Investigació Científica i Tècnica i d'Innovació 2019-2020.

2020-07-03T13:22:52+02:003 Juliol, 2020|

Deduccions del 25% per a l’Impost Societats dins el sector Automoció IT

Amb efectes per als períodes impositius que s'iniciïn dins dels anys 2020 i 2021, el percentatge de deducció a què es refereix la lletra c) de l'apartat 2 de l'article 35 de la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l'Impost sobre Societats, serà del 25 per cent per a les despeses efectuades en la realització d'activitats d'innovació tecnològica el resultat sigui un avanç tecnològic en l'obtenció de nous processos de producció en la cadena de valor de la indústria de l'automoció o millores substancials dels ja existents.

2020-06-30T10:21:21+02:0030 Juny, 2020|

Línies Enisa 2020 dotades amb 98,5M € per impulsar pimes i emprenedors a Espanya a través de préstecs participatius

El Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme va assignar a les Línies ENISA un pressupost de 98M d'euros per al 2020. Aquests ajuts en format préstec es destinaran al finançament de pimes i emprenedors del territori estatal. Mitjançant les Línies Enisa, es pretén finançar amb préstecs participatius d'imports entre 25.000 € a 1.500.000 € i sense exigir més garanties que les de l'propi projecte empresarial i un equip gestor solvent. Aquesta partida permetrà el finançament de més de 600 projectes empresarials amb una inversió induïda estimada en 214,2M d'euros.

2020-06-17T16:35:24+02:0017 Juny, 2020|

Ajornament i fraccionament del pagament amb dispensa de garantia a pimes d’alta intensitat inversora en R + D + I, per a les quotes de préstecs dels programes INNPACTO i RETOS

El passat 12 de juny va quedar publicada al BOE-A-2020-6068 la possibilitat d'ajornament i fraccionament del pagament de les quotes de préstecs per als projectes acollits als programes INNPACTO i RETOS. Tot això a causa de les dificultats de finançament de PIMES d'alta intensitat inversora en R + D + I lligades a el sector de la Biotecnologia, el que ha suposat una alteració de les previsions i estats financers de moltes d'aquestes empreses beneficiàries dels ajuts.

2020-06-17T11:18:12+02:0017 Juny, 2020|

Represa dels terminis administratius en els procediments de l’Agència Estatal d’Investigació (AEI)

L'AEI (Agència Estatal d'Investigació) resol "reprendre amb efectes des de 1 de juny de 2020, el còmput de terminis de la major part dels procediments administratius que van ser suspesos durant la vigència de l'estat d'alarma ". Entenent la represa del termini pel nombre de dies hàbils que restessin a data de 14 de març (dia de la suspensió).

2020-06-03T09:52:33+02:003 Juny, 2020|

Interrupció temporal del termini de presentació de sol·licituds CDTI COVID-19

CDTI, mitjançant publicació oficial, ha comunicat acordar la interrupció temporal de la presentació de sol·licituds a la convocatòria de CDTI de subvencions per a projectes de R + D i d'inversió per fer front a l'emergència sanitària declarada per la malaltia COVID19, amb efectes des del 5 de juny de 2020 a les 12.00 hores. Posteriorment, CDTI publicarà amb la deguda antelació la data i hora a partir de la qual es reprendrà el període de presentació de sol·licituds.

2020-05-29T14:26:49+02:0029 Maig, 2020|

Represa del còmput dels terminis administratius del CDTI a partir del 1 de juny de 2020

Amb efectes des de l'1 de juny de 2020, es reprendrà o es reiniciarà el còmput dels terminis per a la tramitació dels procediments administratius de CDTI que havien estat suspesos, és a dir, aquells regulats mitjançant convocatòria pública publicada a la Base Nacional de Subvencions i al BOE, els procediments d'emissió d'informe motivat i els procediments de contractació pública que no s'haguessin reprès encara.

2020-05-27T14:57:07+02:0027 Maig, 2020|