Línies d’ajut de l’Agència Estatal d’Investigació per fomentar la col·laboració publicoprivada

En els últims anys, des de l’Agència Estatal d’Investigació s’ha fomentat la col·laboració publicoprivada mitjançant la línia d’ajuts RETOS COLABORACIÓN que finançava projectes de Desenvolupament realitzats entre consorcis entre empreses i organismes d’investigació donant ajuda en forma de subvenció a aquests últims, i préstec a l’0% a 10 anys més l’informe motivat com a R+D, a les empreses.

En el marc de el futur Pla Estatal d’Investigació Científica i Tècnica i d’Innovació 2021-23 (PEICTI 2021-23), que s’aprovarà en breu, es donarà continuïtat a el programa RETOS COLABORACIÓN, amb una nova denominació PROJECTES DE COL·LABORACIÓ PÚBLIC-PRIVADA segons es detalla en l’esborrany de l’PEICTI, però amb unes característiques molt similars, obrint-se un nou programa d’ajudes, denominat PROJECTES DE R+D+i EN LÍNIES ESTRATÈGIQUES, finançat pel Mecanisme de Recuperació i Resiliència de la Unió Europea.

Aquesta nova convocatòria té previst obrir-se el proper mes d’abril, amb una dotació de 35 M€ en subvencions per a investigadors públics i altres 35 M€ en préstecs per a empreses, tenint una estructura similar a la del RETOS COLABORACIÓN, amb les diferències següents:

• La participació empresarial, fixada en el RETOS COLABORACIÓN en un mínim de el 60%, podrà situar-se en un mínim de el 10% de el projecte.
• El líder de la iniciativa podrà ser qualsevol de les entitats que conformen el consorci, a diferència del RETOS COLABORACIÓN que havia de ser una empresa.
• La nova convocatòria busca projectes amb més de Recerca (amb un TRL 3-4) i no projectes de desenvolupament (TRL 4-6) que es buscaven en la convocatòria RETOS COLABORACIÓN.
• Els projectes són de temàtiques (topics) molt específics (veure document provisional de temàtiques)

En aquesta convocatòria de 2021 s’espera finançar uns 40-50 projectes en total, que seran compatibles amb els d’altres convocatòries de l’AEI.
Així mateix, la nova convocatòria de PROJECTES DE COL·LABORACIÓ PÚBLIC-PRIVADA s’estima que s’obrirà en el segon semestre d’aquest any.