Neotec: 25M€ per a 104 PIMES espanyoles

La passada convocatòria NEOTEC 2019 va tancar amb 300 propostes rebudes de PIMES amb base tecnològica. De totes elles el CDTI va aprovar 104 amb una aportació 24,9millonres, pràcticament la totalitat del pressupost assignat per a l’ajuda.

De totes les comunitats autònomes 8.54M € es van destinar a Catalunya, 7.80M€ per la comunitat de Madrid, 3.81€ per al País Basc i 1.25M€ destinats a la comunitat Valenciana.

L’ajuda es va destinar majoritàriament a projectes TIC (39) i Sectors Industrials (22). Aquesta va ser la repartició sectorial dels projectes aprovats:

Aeroespacial (5)
Alimentació, agricultura i pesca (3)
Biotecnologia (7)
Patrimoni Cultural, ordenació territorial, construcció (1)
Energia (5)
Farmacèutic (5)
Medi Ambient i Eco-Innovació (5)
Salud (6)
Sectors Industrials (22)
Seguretat i Defensa (3)
Tecnologies de la Informació i comunicacions (39)
Transport i Infraestructures (3)

Accés a l’Informe

Font: CDTI