El Ministeri de Ciència i Innovació llança, a través del CDTI, 500 M € per a empreses innovadores

El Ministeri de Ciència i Innovació, llança a través del CDTI, i de forma urgent, mesures extraordinàries per donar suport al manteniment de les activitats d’alt valor afegit i la creació de capacitats per a reactivar l’economia en l’àmbit de la innovació empresarial. Aquestes mesures poden posar-se en marxa, de manera immediata, a l’ésser aplicades sobre els instruments CDTI ja en funcionament:

• Exempció de garanties per sol·licitar ajuts R + D + I
• Acceleració dels processos de gestió
• Aprovació de projectes
• Ampliació de l’instrument LIC-A a tot el territori nacional
• Flexibilització de terminis de justificació per a ajudes parcialment reemborsables.

Les mesures es dirigeixen a Pimes i Midcaps amb activitat en R + D + I i es gestionaran a través de CDTI. L’objectiu és pal·liar l’alentiment d’activitat, protegir l’ocupació en l’àmbit de la R + D + I i mantenir la competitivitat en l’activitat innovadora. El volum d’ajudes mobilitzades podria arribar als 500 milions d’euros.

Exempció de garanties
El CDTI aplicarà una reducció de les garanties sol·licitades a tots els projectes de R + D + I (no només als projectes Cervera en cooperació amb centres tecnològics) desenvolupats per PIMES i Midcaps -empreses independents de fins a 1.500 treballadors- que siguin aprovats a partir de l’14 de març de 2020. Gràcies a aquesta mesura, les pimes i empreses de mitjana capitalització quedaran exemptes d’aportar garanties, sempre que l’adequació empresa / projecte compleixi amb la mínima solvència econòmica exigida pel CDTI i en els següents límits:

• Exempció de garanties fins a 500.000 euros per a petites empreses.
• Exempció de garanties fins a 1.000.000 euros per a mitjanes empreses.
• Exempció de garanties fins a 3.000.000 euros per a empreses de mitjana capitalització.

Aquesta extensió de l’exempció de garanties és aplicable a tots els ajuts parcialment reemborsables de CDTI: projectes d’I + D (inclosos CENT i Projectes de Cooperació Tecnològica), Projectes d’R + D Transferència Cervera i Línies d’Innovació LIC i LIC-A.

Quan l’activitat de R + D + I estigui relacionada amb els productes considerats d’emergència pel Govern en relació amb el COVID-19, la minoració de garanties es veurà ampliada als següents límits:

• Exempció de garanties fins a 1.000.000 euros per a petites empreses.
• Exempció de garanties fins a 2.000.000 euros per a mitjanes empreses.
• Exempció de garanties fins a 3.000.000 euros per a empreses de mitjana capitalització.

Actualment, aquests productes d’emergència són dels tipus referits en l’Ordre de Ministeri de Sanitat SND / 233/2020, de 15 de març.

Fast track per a l’aprovació de projectes CDTI
Mentre es mantingui la situació d’emergència relacionada amb el COVID-19 i els seus efectes sobre l’activitat econòmica, el CDTI implementarà un fast track de gestió per a tots els projectes presentats, amb l’objectiu d’ajudar a les empreses a mantenir inversions estratègiques i intentar pal·liar , a l’almenys en part, l’efecte negatiu sobre sobre l’ocupació qualificada. El CDTI avaluarà, de manera contínua, els projectes de R + D + I recolzats amb ajudes parcialment reemborsables i proposarà augmentar la freqüència de celebració de reunions del seu Consell d’Administració en format telemàtic per accelerar a l’màxim el seu procés d’aprovació i la concessió de ajudes en un moment de desacceleració econòmica. Aquest fast track també donarà prioritat als projectes relacionats amb productes considerats d’emergència en l’Ordre de Ministeri de Sanitat ja referida.

Mesures addicionals
Aquestes mesures es completen amb l’ampliació de la Línia Directa d’Expansió (LIC-A) a tot el territori nacional, d’acord amb el mapa d’ajudes regionals, a partir del mes d’abril i amb una flexibilització de el període de justificació dels ajuts parcialment reemborsables i de les subvencions, com ja ha publicat el CDTI a la seva pàgina web www.cdti.es en aplicació de l’RD 463/2020 i de forma immediata.

Nota de Premsa