Ajudes de suport a la posada en marxa de pimes industrials madrilenyes de projectes d’Indústria 4.0

En el Butlletí Oficial de la Comunitat de Madrid es va publicar, el passat 12 de gener, l’Acord pel que s’estableix el procediment de concessió directa d’aquestes ajudes, cofinançables pel Fons Europeus de Desenvolupament Regional dins del Programa Operatiu de la Comunitat de Madrid per al període 2014-2020.

Organisme

Comunitat de Madrid (Conselleria d’Economia, Treball i Hisenda).

Termini de sol·licitud

Del 13 de gener de 2017 fins que s’esgoti el crèdit disponible per aquesta ajuda.

Objecte de l’ajuda

Ajudes per a la posada en marxa de projectes d’indústria 4.0 per a les pimes industrials madrilenyes relacionats amb la transformació digital en els seus processos, productes o models de negoci.

Beneficiaris

Les pimes del sector industrial que disposin d’un centre de treball en la Comunitat de Madrid i que desenvolupin una activitat industrial productiva, enquadrades en la Secció C-Divisions 10 a 21 del CNAE 2009.

Activitats de finançament

Les actuacions subvencionables seran les següents:

 • Implementació de solucions innovadores de negoci utilitzant tecnologies lligades a:
  • Open/linked/big data.
  • Data analítics.
 • Internet del futur.
 • Plataformes col·laboratives.
 • Implementació de solucions innovadores de comunicacions i tractament de dades:
  • Connectivitat.
  • Mobilitat.
  • Computació en el núvol.
 • Implementació de solucions innovadora en els processos de fabricació utilitzant tecnologies com:
  • Realitat augmentada.
  • Robòtica col·laborativa.
  • Fabricació additiva.
  • Sensors i sistemes embeguts.
  • Control de processos.
 • Implementació d’aplicacions i solucions tic en la cadena de valor de l’empresa industrial.
 • Ciberseguretat i confiança digital.
 • Xarxes socials com a vehicles de potencial desenvolupament empresarial

Despeses susceptibles d’ajuda

 • Adquisició, renovació o extensió d’inversions materials, consistents en instal·lacions, maquinària i equips. S’exclou l’adquisició de terrenys i les despeses en edificis.
 • Adquisició, renovació o extensió d’inversions immaterials, és a dir, arxius que no tenen una materialització física o financera, com les patents, llicències, coneixements tècnics o altres drets de propietat.
 • Costos dels serveis de consultoria prestats per consultors externs (aquests serveis no consistiran en activitats permanents o periòdiques ni estaran relacionats amb les despeses d’explotació normals de l’empresa, com són els serveis rutinaris d’assessoria fiscal, els serveis jurídics periòdics o els de publicitat).

Aquestes despeses hauran de realitzar-se la inversió subvencionable en el període comprès entres la sol·licitud i el 15 de setembre de l’exercici en el que es presenti la sol·licitud de l’ajuda, inclòs.

A tal efecte, les dates de les factures i els pagaments realitzats hauran d’estar compreses dins d’aquest període.

Característiques de l’ajuda

Aquestes ajudes consistiran en subvencions de concessió directa sobre les despeses que resultin subvencionables.

El pressupost del projecte haurà de ser superior a 40.000 euros. En el suposat de projectes de consultoria, el pressupost haurà de ser igual o inferior a 40.000 euros.

Límit màxim de subvenció

 • Per a mitjanes empreses: 200.000 euros.
 • Per a petites empreses: 300.000 euros.
 • Per a projectes de consultoria: 20.000 euros.

Intensitat de l’ajuda

 • Per a les pimes del Corredor del Henares* i del Sur Metropolitano*:
  • Del 20 % per a les mitjanes empreses i 30 % per a les petites empreses per a inversions materials i immaterials.
  • Del 50 % per a despeses de consultoria.
 • Per a les restants pimes de la Comunitat de Madrid:
  • Del 10 % per a mitjans empreses i 20 % per a petites empreses per a inversions materials i immaterials.
  • Del 50 % per a despeses de consultoria.

Subcontractació

El beneficiari podrà subcontractar fins al 80 % de l’activitat que constitueix l’objecte de la subvenció. Queda fora d’aquest concepte la contractació d’aquelles despeses en què tingui que incórrer el beneficiari per a la realització per si mateix de l’activitat subvencionada.

Compatibilitat de les ajudes

Les ajudes concedides en virtut del present Acord seran incompatibles amb qualsevol altra ajuda pública, per a la mateixa inversió, que pugui concedir qualsevol òrgan o autoritat de l’Administració Central, Regional i/o Local.

(*) Corredor del Henares: Ajalvir, Alcalá de Henares, Camarma de Esteruelas, Campo Real, Cobeña, Coslada, Daganzo de Arriba, Loeches, Meco, Mejorada del Campo, Paracuellos de Jarama, San Fernando de Henares, Santos de la Humosa (Los), Torrejón de Ardoz, Torres de la Alameda, Velilla de San Antonio, Villalbilla.

(*) Sur Metropolitano: Alcorcón, Fuenlabrada, Getafe, Humanes de Madrid, Leganés, Móstoles, Parla.