Anàlisi de la primera convocatòria del programa Misiones Ciencia e Innovación

El CDTI ha publicat una anàlisi dels projectes aprovats en la primera convocatòria de el programa Misiones Ciencia e Innovación, destinat a donar suport a iniciatives estratègiques sectorials d’innovació empresarial.

A l’informe es detallen els principals resultats d’aquesta primera convocatòria pilot pel que fa a ràtios d’èxit, característiques de les agrupacions beneficiàries, projectes aprovats per missió, distribució regional, cooperació i participació d’organismes d’investigació.

La convocatòria s’ha tancat amb un total de 24 projectes aprovats dels 128 presentats en total, amb un pressupost total 117.720.000 d’euros, amb una aportació CDTI compromesa de 82.860.000, en forma de subvenció. Dels aprovats, 16 ho han estat en la línia de Misiones Grandes Empresas (MIG) i 8 a la línia Misiones PYMEs (MIP)

La ràtio d’èxit global de la convocatòria es va situar en el 18,75% sent considerablement més elevat en la línia de projectes de Grans Empreses, 24,24%, que a la de PIMEs es va situar en el 12,9%.

Cal destacar en aquest últim cas, que la convocatòria establia un mínim de deu milions d’euros de suport per als projectes tipus MIP, havent-se percebut finalment subvencions per sobre dels 13 milions d’euros.

Més informació en l’Informe complert