Aplicació d’entorns col·laboratius per a la creació, gestió i seguiment de projectes

El CDTI cofinança, mitjançant el programa Línia Directa d’Innovació, el projecte d’Innovació d’ASET “Aplicació d’entorns col·laboratius per a la creació, gestió i seguiment de projectes”. Aquest projecte permet dissenyar, desenvolupar i implantar en la metodologia de treball d’ASET una intranet col·laborativa, dissenyada a mesura de les seves necessitats, que permet treballar amb total seguretat i agilitat en un espai comú entre els treballadors d’ASET i els seus clients.

El projecte identifica els següents objectius generals:

  • Aplicar una metodologia i unes eines comunes entre tots els professionals d’ASET per a la gestió de projectes finançats.
  • Augmentar l’eficiència en la gestió dels projectes i del propi temps de cada professional.
  • Detectar i implantar oportunitats de millora operatives que permetin optimitzar la gestió i reduir els costos de les operacions.
  • Eliminar les dades i les operacions que són innecessàries en el sistema productiu de l’empresa.
  • Millorar la coordinació entre els membres d’ASET, facilitant la transició dels projectes de la fase tècnica a la de gestió.
  • Facilitar el seguiment de les tasques realitzades i les responsabilitats assumides per cada membre de l’equip.
  • Millorar el servei al client, que podrà accedir directament a la informació més actualitzada de l’estat dels seus projectes.
  • Reduir les consultes directes de client demanant informació que, donat el creixement de l’activitat, cada vegada costa més localitzar i proporcionar de manera àgil.
  • Accés a la informació assegurant integritat en les dades.