Aprovada l’Estratègia Espanyola de Ciència, Tecnologia i Innovació 2021-2027

El passat 8 de setembre el Consell de Ministres va aprovar la nova Estratègia de Ciència, Tecnologia i Innovació per al període 2021-2027, instrument de base per a consolidar i reforçar el Sistema de Ciència, Tecnologia i Innovació (SECTI) en els pròxims set anys. Amb això es preveu incentivar les activitats investigadores i innovadores enfocades a complir els objectius marcats dins dels sectors estratègics indicats:

Sectors estratègics per incentivar
– Alinear el Sistema de Ciència, Tecnologia i Innovació a les prioritats polítiques de la UE establertes en els seus programes de R + D + I     (Horitzó Europa) i l’Agenda 2030.
– Donar resposta als desafiaments estratègics nacionals permetent el desenvolupament social, econòmic, industrial i mediambiental.
– Generar coneixement i lideratge científic, afavorint la transferència de coneixement.
– Desenvolupar, atreure i retenir el talent.
– Incrementar la inversió en recerca i innovació, amb l’objectiu que aquest arribi a suposar un 2,12% de l’PIB el 2027.

L’estratègia s’ha plantejat per dur-se a terme en dues fases:
2021-2023: Sanitat, Ecologia i Digitalització
En aquesta primera fase serà essencial donar suport, de forma clara i contundent la R + D + I en l’àmbit sanitari, així com la inversió en transició ecològica i digitalització, partint de la ciència d’excel·lència, mitjançant programes específics, accions estratègiques en els sectors prioritaris, i grans projectes tractors, que ens permetin afrontar els reptes socials, econòmics, industrials i mediambientals, necessaris per assolir un benestar sostenible i un creixement inclusiu al nostre país.

2024-2027: R + D + I
Aquesta segona fase permetrà situar a la R + D + I entre els pilars fonamentals del nostre Estat i consolidar el seu valor com a eina per al desenvolupament d’una economia basada en el coneixement. Per assolir aquest objectiu, l’Estratègia prioritzarà i donarà resposta als desafiaments dels sectors estratègics nacionals en àmbits específics que seran clau per a la transferència de coneixement i la promoció de la R + D + I en el teixit empresarial espanyol.

Sectors estratègics nacionals:
1. Salut: noves teràpies, diagnòstic precís, càncer i envelliment, i especial èmfasi en
malalties infeccioses.
2. Cultura, Creativitat i Societat Inclusiva: gènesi d’l’ésser humà, cognició i llenguatge
3. Seguretat per a la Societat: desigualtat i migracions; el mercat i les seves tensions; la protecció de la societat i ciberseguretat.
4. Món digital, Indústria, Espai i Defensa: IA, internet de la propera generació, robòtica,
física, matemàtica, xarxes de comunicació
5. Clima, energia i mobilitat: canvi climàtic, descarbonització, mobilitat i sostenibilitat
6. Alimentació, Bioeconomía, Recursos Naturals i Medi Ambient: de la biodiversitat a l’ús alimentari de la terra i els mars

L’R + D + I i la indústria han d’estar en el cor de les iniciatives i els abordatges proposats pels sectors públic i privat nacionals, i és en aquest aspecte en el qual la EECTI incideix molt especialment en la necessitat d’apropar la ciència a l’ progrés econòmic i social, per situar-se a l’servei de l’Agenda 2030 i les prioritats polítiques de la UE.