Aprovada l’Agenda Digital per a Espanya

El Consell de Ministres va aprovar, el passat divendres 15 de febrer de 2013, l’Agenda Digital per a Espanya.

L’Agenda Digital per a Espanya és l’estratègia del Govern en l’àmbit digital i de les telecomunicacions. El seu objectiu és traslladar els beneficis de les noves tecnologies a la ciutadania, les empreses i l’administració.

L’Agenda marca un full de ruta per al compliment dels objectius de l’Agenda Digital per a Europa al 2015 i al 2020, i incorpora objectius específics per al desenvolupament de l’economia i la societat digital a Espanya.

L’Agenda Digital per a Espanya s’ha elaborat mitjançant un procés obert, transparent i participatiu que ha comptat amb la col·laboració de tots els actors implicats del sector (grups d’experts, consulta pública, Comissió d’Indústria del Congrés dels Diputats, Consulta a CCAA i EELL, Consell Superior d’Administració Electrònica, etc).

Agència Digital per a Espanya. Febrero de 2013 >>