Aprovada l’Estratègia Espanyola de Ciència i Tecnologia i d’Innovació

El Consell de Ministres ha aprovat l’Estratègia Espanyola de Ciència i Tecnologia i d’Innovació i el Pla Estatal de Recerca Científica i Tècnica i d’Innovació. Ambdós documents són els pilars sobre els que s’assenta el disseny de la política del Govern en R+D+i per als popers anys. Tenen com a objectiu el reconeixement i promoció del talent, l’impuls del lideratge empresarial en R+D+i, el foment de la recerca científica i tècnica d’excel·lència, i el desenvolupament d’activitats orientades a resoldre els reptes globals de la societat.

Mentre l’Estratègia (2013-2020) conté els objectius, reformes i mesures que han d’abordar-se en tot l’àmbit de la R+D+i per a potenciar el seu creixement i impacte, el Pla (2013-2016) concreta exclusivament les actuacions de l’Administració General de l’Estat, establint les prioritats científico-tècniques i socials i la distribució dels recursos.

L’Estratègia i el Pla estan alineats amb els objectius europeus que està definint el proper programa europeu ‘Horizon 2020’, per la qual cosa els agents del Sistema Espanyol d’R+D+i comptaran amb el marc idoni per a impulsar la col·laboració amb la resta d’Europa.

El Pla Estatal de Recerca Científica i Tècnica i d’Innovació és l’instrument mitjançant el qual l’Administració General de l’Estat desenvolupa els objectius de l’Estratègia i les seves actuacions en el marc de la Secretaria d’Estat d’R+D+i seran executades per agències de finançament recollides en la Llei de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació, particularment pel Centre de Desenvolupament Tecnològic Industrial (CDTI) i per la futura Agència Estatal per a la Recerca.

Estratègia espanyola de ciència i tecnologia i d’innovació 2013-2020 >>

Pla estatal de recerca científica, tècnica i d’innovació 2013-2016 >>