Aprovat el PERTE Agroalimentario

El Consell de Ministres ha aprovat avui el quart projecte estratègic per a l’economia espanyola, centrat al sector agroalimentari, amb un pressupost proper als mil milions d’euros fins al 2023. L’Executiu preveu que la mesura generi un impacte econòmic de 3.000 milions i la creació neta de fins a 16.000 llocs de treball.

Els objectius del PERTE Agroalimentario són incrementar la competitivitat i la sostenibilitat del sector davant dels reptes que s’acosten, com el canvi climàtic, la conservació del medi ambient, del sòl, de l’aigua, de l’aire i de la biodiversitat.

Les actuacions del PERTE s’articulen en tres eixos prioritaris:
• La millora dels processos de producció. Aquest paquet específic, dotat amb 400 milions d’euros, millorarà la competitivitat, la sostenibilitat i la traçabilitat de la producció alimentària.
• L’adaptació digital. Compte amb 454,35 milions i suposa l’adaptació digital de tots els agents que integren la cadena de valor -producció primària, transformació, comercialització i distribució
• La innovació i la investigació. Amb un pressupost de 148,56 milions d’euros, aquestes mesures donaran suport a la competitivitat del sector a tota la seva cadena de valor.

Aquest PERTE, juntament a la Política Agrícola Común (PAC), el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y el Fondo Europeo Marítimo de Pesca y de Acuicultura sumen més de 50.000 milions d’euros per al proper quinquenni, fet que suposa la xifra més alta d’injecció de fons públics al conjunt del sector agroalimentari que s’hagi produït mai.

El PERTE, a més de l’impacte econòmic, tindrà una significació social i territorial a tot Espanya i suposarà una gran oportunitat per als operadors del sector privat. Les actuacions recollides al PERTE seran codirigides pels ministeris d’Agricultura, Pesca i Alimentació i Indústria, Comerç i Turisme. A més, es crearà una estructura de suport integrada per totes les administracions, ens públics, comunitats autònomes i instituts de recerca de la qual també formaran part els operadors privats interessats.

Documentació relacionada:
• Memòria descriptiva del PERTE Agroalimentari (PDF)
• Resum executiu del PERTE Agroalimentari (PDF)
• Presentació del PERTE Agroalimentari (PPT)
• Publicació al BOE de l’aprovació del PERTE