Aprovat el PERTE de descarbonització industrial amb una dotació de 3.100 milions d’euros per a la modernització i millora de l’eficiència energètica

El Consell de Ministres va aprovar el passat 27 de desembre el Projecte Estratègic per a la Recuperació i Transformació Econòmica (PERTE) de descarbonització industrial, que té com a objectiu donar suport a la indústria en la seva transició cap a models i processos més respectuosos amb el medi ambient i contribuir al objectiu de neutralitat climàtica el 2050.

El projecte preveu una inversió pública de 3.100 milions d’euros que permetrà mobilitzar fins a 11.800 milions d’euros d’inversió total. Es preveu que les inversions en descarbonització i modernització de la indústria manufacturera impulsades a través d’aquest PERTE incrementessin la competitivitat del sector al voltant d’un 10% i suposarà la creació d’uns 8.000 llocs de treball, així com també una reducció de les emissions que podria assolir els 13 milions de tones de CO2 a l’any.

Per a aquest PERTE s’han marcat els objectius següents:
Descarbonització dels processos de producció, permetent la viabilitat de les indústries a mitjà i llarg termini.

Millora de l’eficiència energètica, mitjançant la incorporació a les indústries de les millors tecnologies disponibles i implantació de sistemes de gestió energètica.

Millorar la competitivitat del sector manufacturer. La indústria manufacturera haurà de fer front a un repte important de reducció d’emissions i, per continuar sent competitiva, serà imprescindible donar suport a les inversions en descarbonització.

Promoure la seguretat energètica a Espanya. La indústria manufacturera és responsable del 30% del consum de gas natural a Espanya (del 59% si se n’exclou la generació d’electricitat), per la qual cosa la disminució d’aquest consum serà fonamental per garantir la seguretat energètica d’Espanya.

• Fomentar l’ús d’energies renovables. D’aquesta manera, serà possible reduir les emissions alhora que es contribuirà a reduir la dependència dels combustibles fòssils.

• Fomentar la millora del medi ambient recolzant la utilització dels subproductes i la valorització dels residus per integrar-los en altres processos i reduir així l’impacte mediambiental dels productes al llarg del seu cicle de vida.

• Creació d’ocupació dalt valor afegit. La descarbonització de la indústria estarà acompanyada per una formació més gran dels professionals que tindran les capacitats necessàries per poder implementar les tecnologies menys contaminants.

Quatre mesures transformadores

Aquest PERTE serà estructurat en 4 mesures transformadores:

Ajuts d’actuació integral per a la descarbonització que inclou ajuts a la descarbonització de fonts d’energia amb l’electrificació de processos i la incorporació d’hidrogen; gestió energètica integral de processos industrials; reducció de l’ús de recursos naturals o la captura de carboni, entre altres línies d’actuació, amb un finançament de 2.300 milions d’euros (800 milions en forma de subvenció i 1.500 milions en forma de préstec).

Línia d’ajuts a empreses manufactureres participants al Projecte Important d’Interès Comú Europeu (IPCEI) sobre la cadena industrial de l’hidrogen d’origen renovable, amb un finançament de 450 milions d’euros en forma de subvenció que cal executar aquest mateix any.

• Estudi i avaluació del desenvolupament d’un fons de suport als contractes per diferències de carboni i realització de projecte pilot.

• Línia de suport al desenvolupament de noves instal·lacions manufactureres altament eficients i descarbonitzades amb un finançament previst de 150 milions en forma de subvenció i 100 milions en préstecs.

A més de les quatre mesures transformadores anteriors, que constitueixen el nucli del PERTE, hi ha mesures facilitadores entre les quals s’inclouen les de caràcter normatiu, caràcter formatiu, foment de la R+D+i, el Fons de Carboni per a una Economia Sostenible, foment del finançament a través de l’ICO, Fons de Suport a la Inversió Industrial Productiva, Fons Nacional d’Eficiència Energètica, Activa Industria, 4.0, etc.

Distribució del pressupost i execució
El finançament vinculat a la línia d’ajudes d’actuació integral per a la descarbonització de la indústria manufacturera del PERTE descarbonització industrial serà de 2.300 milions d’euros, dels quals 800 milions tindran la forma de subvenció i 1.500 milions s’articularan en forma de préstec, a executar des de l’any 2023 en endavant.

El finançament vinculat a la línia d’ajuts a empreses participants a l’IPCEI d’Hidrogen serà de 450 milions d’euros en forma de subvenció a executar l’any 2023.

El finançament vinculat a l’estudi del fons de suport als contractes per diferències de carboni i realització d’un projecte pilot serà de 100 milions d’euros.

El finançament vinculat al desenvolupament d’instal·lacions manufactureres altament eficients i descarbonitzades consistiria a 150 milions en subvenció i 100 milions en préstecs.

Les actuacions previstes s’executaran entre els anys 2023 i 2026, si bé els projectes podrien finalitzar posteriorment.

Beneficiaris
Es podran beneficiar d’aquest PERTE els sectors de la indústria manufacturera espanyola entre els quals destaquen els sectors de fabricació de productes minerals no metàl·lics (incloent-hi ceràmica, ciment, vidre, entre d’altres), indústria química, refinació de petroli, metal·lúrgia i fabricació de paper i pasta de paper. A aquestes se sumen les grans instal·lacions de combustió en altres sectors, amb una rellevància especial en la indústria d’alimentació i begudes.