El Govern aprova el PERTE de Economía Circular amb ajudes de 492 milions d’euros.

El Consell de Ministres ha aprovat avui el Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) de Economía Circular,  les inversions del qual inclouen ajudes per 492 milions d’euros. Amb aquest dispositiu, que busca accelerar la transició cap a un sistema productiu més eficient i sostenible en l’ús de primeres matèries, el Govern espera mobilitzar recursos superiors als 1.200 milions d’euros fins a l’any 2026 i posicionar Espanya com a referent internacional en la gestió , reciclatge i reutilització de residus. El PERTE d’Economia Circular també busca incrementar la competitivitat dels sectors industrials i l’empresa en general, i assegurar una major autonomia estratègica del país en un context d’alta incertesa internacional.

D’aquesta manera, el PERTE aposta pels tres objectius fonamentals per a l’avenç de l’economia circular a la indústria espanyola:
El foment de l’eco disseny dels productes per fer-los més duradors i reparables des del mateix origen, reduint els residus;
La millora de la gestió de residus mitjançant plantes de tractament que incrementin la reutilització, el reciclatge i la incorporació de primeres matèries recuperades en la producció de nous béns.
I l’impuls de la digitalització vinculada a tots dos objectius, que permetrà millorar la competitivitat i innovació del teixit industrial a qualsevol sector.

En aquesta línia, el pla es compon de 18 instruments distribuïts en dues línies d’acció:
• Actuacions en sectors clau, que compta amb un pressupost de 300 milions
• Actuacions transversals per impulsar l’economia circular a l’empresa, dotada amb 192 milions.
La major part de les subvencions, però, es destinaran en particular a tres indústries específiques que aborden seriosos reptes de sostenibilitat:

Tèxtil-moda
El PERTE actuarà per incorporar al sector matèries primeres amb baix impacte, invertirà en tecnologies i infraestructures que facilitin la reutilització i el reciclatge i impulsarà mesures per millorar la traçabilitat de productes i materials.

Sector del plàstic
El PERTE contempla mesures com ara fomentar l’eco disseny, promoure l’impuls d’envasos reutilitzables i potenciar el reciclatge mecànic i químic.

Energies Renovables
El pla fomentarà l’eco disseny d’aquests productes associats al sector de l’energia neta, així com el desenvolupament d’instal·lacions i sistemes que permetin incrementar la reutilització i reciclatge d’aquests productes.
A més, pel que fa a les bateries, el PERTE permetran finançar instal·lacions de tractament, inexistents avui a Espanya, que facilitin la recuperació de materials valuosos com el liti o l’ió liti, i també el desenvolupament de sistemes per implementar la segona vida de les bateries bateries procedents de la mobilitat elèctrica que es poden fer servir per a altres usos.

Documentació relacionada:
• Presentación – Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (PDF)
• Memoria – Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (PDF)
• Componente 12: Política Industrial España 2030 – Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia
• Estrategia Española de Economía Circular – España Circular 2030 (PDF)