Aprovat el PERTE de Energías renovables, hidrógeno renovable y almacenamiento (ERHA) amb convocatòries de 500 milions d’euros

El Consell de Ministres ha aprovat avui el nou PERTE de Energías Renovables, Hidrógeno Renovable y Almacenamiento ERHA, un projecte estratègic que aspira a mobilitzar 16.370 milions d´inversions públiques i privades per impulsar la transició ecològica d´Espanya.

El PERTE ERHA és el quart dels projectes estratègics del Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia que ha estat anunciat. S’articularà a través de convocatòries en què podran participar les empreses en règim de concurrència competitiva, cosa que permetrà seleccionar els millors projectes. Les convocatòries compartiran uns criteris de selecció comuns que tindran en compte la participació de pimes, l’impacte sobre la cohesió territorial, la creació d’ocupació i la innovació.

Amb aquest PERTE es vol apuntalar les àrees associades a la transició energètica en què Espanya està ben posicionada, com les energies renovables, l’electrònica de potència, l’emmagatzematge o l’hidrogen renovable, i reforçar-les amb menys presència.

Per aconseguir-ho es posen en marxa les actuacions següents:

• 25 mesures transformadores encaminades al desenvolupament de tecnologia capacitats industrials, nous models de negoci i la seva implantació al teixit productiu del país. En aquestes mesures, 3.558 milions sortiran del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic i s’espera que 5.930 milions siguin procedents d’inversions privades.

• El segell distintiu Energia NextGen per donar seguiment als projectes relacionats amb un mateix objectiu estratègic que rebin diferents ajuts.

• 17 mesures facilitadores d’acompanyament per afavorir el desenvolupament del PERTE, com a formació i capacitació que permeti l’adaptació de les indústries a les noves tecnologies i aprofitar les oportunitats de generació d’ocupació. S’estima una inversió pública de 3.362 milions d’euros i aproximadament 4.000 milions d’inversió privada.

• Un sistema de seguiment, avaluació i anàlisi de l’impacte a la cadena de valor de transició energètica a Espanya.

Els primers 500 milions d’euros
El nou PERTE de energías renovables, hidrógeno renovable y almacenamiento (ERHA) aspira a mobilitzar 16.370 milions d’inversions públiques i privades, i s’engega amb convocatòries imminents d’ajudes xifrades en 500 milions d’euros:
La primera convocatòria tindrà 250 milions d’euros en joc per impulsar la R+D, la cadena d’hidrogen renovable, el prototip de nous vehicles.
La segona convocatòria comptarà amb 150 milions d’euros per a projectes pioners al camp de l’hidrogen renovable.
Els restants 100 milions d’euros seran per a projectes d’R+D d’emmagatzematge energètic per a centres tecnològics, universitats, empreses.

Documentació relacionada:
• Resum executiu (PDF). Ministeri de Transició Ecològica i el Repte Demogràfic
• Memòria descriptiva (PDF). Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic