CDTI aprova 127 projectes R+D+I amb una aportació de 65M €

El Consell d’Administració del CDTI, Entitat Pública Empresarial (E.P.E) adscrita a l’Ministeri de Ciència i Innovació, ha aprovat amb una aportació de 65 milions d’euros, 127 nous projectes R+D+I empresarial.
138 van ser les empreses que van participar del desenvolupament dels projectes aprovats, amb un pressupost global que ascendeix a 84.600.000 d’euros. El 77% el pressupost va ser aportat pel CDTI i de l’total d’operacions aprovades, 44 van ser cofinançades amb el Programa Operatiu Plurirregional d’Espanya FEDER 2014-2020. Aquest programa permet que el CDTI ofereixi un  tram no reemborsable (TNR) de fins al 33% amb independència de la mida de beneficiari.

La distribució i aportació de les ajudes va ser la següent:
84 projectes de R + D amb una aportació de l’75% – 36,9M €
11 línies Directes d’Expansió amb una aportació de l’75% – 5.9M €
13 línies Directes d’innovació amb una aportació de l’el 79% – 6,6 M €
11 projectes de R + D Xarxa Cervera amb una aportació de 81% – 3,7m €
2 consorcis d’Investigació Empresarial Nacional amb una aportació de l’85% – 8,6M €
3 projectes de R + D Cooperativa amb una aportació de l’73% – 1,4m €
3 projectes d’inversió FEMP amb una aportació de 74% – 1,5 M €

De el total de companyies implicades, 48 ​​van rebre per primera vegada ajudes de CDTI.