CDTI aprova noves ajudes per 37 milions d’euros per a 68 projectes de R + D + I empresarial

El Consell d’Administració de CDTI, Entitat Pública Empresarial (EPE) adscrita a l’Ministeri de Ciència i Innovació, ha aprovat 68 nous projectes de R + D + I amb un pressupost total de 46,80 milions d’euros, dels quals el CDTI aportarà 37.190.000 d’euros.

Concretament un dels projectes va destinat a la producció d’una vacuna enfront de l’COVID-19. L’objectiu d’CZ Veterinària és invertir en equips per a dues noves línies d’envasament de vials amb què ampliar la capacitat productiva de les plantes de producció i laboratori d’R + D biològic de l’empresa i impulsar així la producció d’una vacuna enfront de la malaltia causada pel SARS-CoV-2.

A més, s’han aprovat cinc projectes relacionats amb l’emergència sanitària per desenvolupar una tecnologia de monitorització, anàlisi, estratificació i predicció d’immunodeficiència sobre la malaltia COVID-19; posar en marxa una nova línia de producció de productes sanitaris (bates i mascaretes); investigar i desenvolupar una peça tèxtil de tipus mascareta esportiva que incorpora sensorització i sistema de ventilació filtrat anti contagis COVID-19; desenvolupar un compost polimèric biocida i antivíric per a ús sanitari, i desenvolupar un dispositiu individual acte desinfectant basat en radiació no ionitzant Ultraviolada tipus C (UVC), aplicable a mascaretes.

En total, en el desenvolupament dels 68 projectes aprovats en aquesta ocasió participen 67 empreses, que compten amb 247 persones dedicades a dur a terme els objectius definits. De el total de companyies participants, 46 són pimes, fet que suposa un 68,66%, i 13 d’elles pertanyen a sectors de Mitja i Alta tecnologia. A més, 23 de les 67 companyies reben ajudes de CDTI per primera vegada.

  • 47 projectes de R + D amb una aportació de CDTI de 24.736.447,62 € i un pressupost de 30.237.351,00 Percentatge Finançament: 82%
  • 10 línies Directa d’Expansió amb una aportació de CDTI de 7.782.705,66 € i un pressupost de 10.376.940,88 € Percentatge Finançament: 75%
  • 3 línies Directa d’Innovació amb una aportació de CDTI de 1.301.468,25 € i un pressupost de 1.735.291,00 € Percentatge Finançament: 75%
  • 2 projectes d’I + D Cooperació amb una aportació de CDTI de 667.982,70 € i un pressupost de 1.275.371,00 € Percentatge Finançament: 52%
  • 5 projectes de R + D Xarxa Cervera amb una aportació de CDTI 2.518.210,00 € i un pressupost de 2.962.600,00 € Percentatge Finançament: 85%
  • 1 projecte Dual de R + D amb una aportació de CDTI 188.938,81 € i un pressupost de 222.282,00 € Percentatge Finançament: 85%

Total:
68 projectes
37.195.753,04 € aportació CDTI
46.809.835,88 pressupost
Percentatge finançament el 79%

Operacions cofinançades amb el Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER)
20 de les 68 operacions aprovades en aquest Consell són cofinançades amb el Programa Operatiu Plurirregional d’Espanya FEDER 2014-2020, amb una aportació pública (CDTI + FEDER) que ascendeix a 9.160.138,45 euros.

  • Operacions aprovades al novembre de 2020 amb cofinançament FEDER 2014-2020:
  • 11 regions més desenvolupades amb una aportació pública CDTI + FEDER de 6.486.558,21 € i un pressupost total de 8.476.211,28 € Percentatge de finançament: 77%
  • 8 regions en Transició amb una aportació pública CDTI + FEDER de 2.280.497,74 € i un pressupost total de 2.962.726,60 € Percentatge de finançament: 77%
  • 1 regió menys Desenvolupada amb una aportació pública CDTI + FEDER de 393.082,50 € i un pressupost total de 462.450,00 € Percentatge de finançament: 85%

Total:
20 operacions cofinançades
9.160.138,45 € aportació CDTI + FEDER
11.901.387,88 € pressupost
Percentatge finançament el 77%

El Programa Operatiu Plurirregional d’Espanya FEDER 2014-2020 permet que el CDTI ofereixi un tram no reemborsable de fins al 33% als projectes que comptin amb cofinançament d’aquest programa, amb independència de la mida de beneficiari.