CDTI concedeix 92M€ a 185 projectes d’R + D + I empresarial

El Consell d’Administració de CDTI, Entitat Pública Empresarial (E.P.E.) adscrita a l’Ministeri de Ciència i Innovació, ha aprovat 185 nous projectes de R + D + I amb un pressupost total que ascendeix a 118,94M€. El CDTI aportarà 92,3M€ impulsant, d’aquesta manera, la R + D + I empresarial.

En el desenvolupament d’aquests projectes participen 192 empreses, de les quals el 74,48% són pimes. De el total de les companyies implicades, 80, és a dir un 41,67%, rep, per primera vegada, finançament de CDTI.

135 projectes de R + D – CDTI va aportar 64.431.604 € (78% de l’pressupost)
9 projectes Línia Directa d’Expansió-CDTI aporto 4.104.750 € (75%)
19 projectes Línia Directa d’Innovació-CDTI va aportar 7.570.802 € (79%)
2 projectes Duals de R + D – CDTI va aportar 715.772 € (el 61%)
9 projectes R + D Xarxa Cervera- CDTI aportó4.854.040 € (80%)
1 consorci d’Investigació Empresarial Nacional-CDTI va aportar 4.195.716 € (85%)
7 projectes de R + D Cooperativa- CDTI va aportar 5.383.157 € (66%)
2 projectes d’Innovació FEMP-CDTI va aportar 367.469 € (el 74%)
1 projecte d’Inversió FEMP-CDTI va aportar 406.749 € (85%)

En aquest Consell, 58 de les operacions aprovades són cofinançades amb el Programa Operatiu Plurirregional d’Espanya FEDER 2014-2020, amb una aportació pública (CDTI + FEDER) que ascendeix a 23,94M €. El Programa Operatiu Plurirregional d’Espanya FEDER 2014-2020 permet que el CDTI ofereixi un tram no reemborsable de fins al 33% als projectes que comptin amb cofinançament d’aquest programa, amb independència de la mida de beneficiari.