CDTI Flexibilitza els Reemborsaments dels ajuts parcialment reemborsables

Una de les mesures aprovades pel Consell d’Administració de l’CDTI al comitè del 27 de març va ser la flexibilització dels reemborsaments per a totes aquelles ajudes parcialment reemborsables. Es tracta de l’exempció del cobrament dels interessos de demora sobre les quotes de principal i / o interessos ordinaris amb venciment entre el 14 de març i el 30 de juny, ambdós inclosos.
Aplicable a les empreses actualment amb un contracte de préstec en vigor amb el CDTI.

El pagament de l’amortització s’ha de fer en un termini màxim de quatre mesos des de el seu venciment.

Tipologies de projectes afectats per la mesura:

Projectes de R+D en totes les seves tipologies:
•Projectes de R+D individuals
•Projectes de R+D en Cooperació
•Projectes CIEN
•Projectes de RI+D de Cooperació Tecnològica Internacional (PCTI)
•Projectes de R+D de Cooperació Tecnològica Europea
•Projectes de R+D de Capacitació Tecnològica Internacional
•Projectes de R+D pel Desenvolupament de Tecnologies Duals

Projectes de R+D Transferència Cervera

Projectes FEMP en totes les seves tipologies:
•Projectes FEMP d’Innovació
•Projectes FEMP d’Inversió

Línia Directa d’Innovación (LIC)
Línia Directa d’Expansió (LICA)