El Govern llança una consulta per identificar propostes per al desplegament eficient de el pla per a la digitalització de pimes i autònoms

El Ministeri d’Afers Econòmics i Transformació Digital ha publicat una sol·licitud de manifestacions d’interès per rebre propostes de finançament i prestació de serveis per a la digitalització de pimes i autònoms. Aquesta sol·licitud s’emmarca en el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència ia l’agenda Espanya Digital 2025, que té la digitalització de l’empresa com un dels seus deu eixos estratègics, posant en relleu el destacat paper de l’impuls a la transformació digital de les petites i mitjanes empreses.

Aquest eix es desenvolupa a través Pla de Digitalització de Pimes 2021-2025, que mobilitzarà gairebé 5.000 milions d’euros fins 2023 per oferir suport a les pimes i autònoms al llarg de tot el seu procés de digitalització. Amb aquest pla es pretén impactar en els processos de digitalització de 1,5 milions d’empreses i negocis.

Per això, el Pla de Digitalització de Pimes inclou un conjunt de programes i mecanismes entre els quals destaca el Programa Digital Toolkit (DTK). Aquest programa compta amb un pressupost de 3.000 milions d’euros en subvencions, destinades a l’adopció per part de les pimes de paquets de digitalització ja existents en matèria de màrqueting digital, comerç electrònic o administració d’empresa digital (presència a Internet, venda electrònica, gestió digital de clients, oficina digital, logística i magatzems digitals, etc.).

A més, el Pla incorpora altres programes destinats a la capacitació de directius i empleats de pimes, a la contractació d’experts en transformació digital que actuïn com a agents de l’canvi en les pimes o a subvencionar bons de connectivitat i ciberseguretat.

La manifestació d’interès
Per garantir una execució ràpida, massiva i transparent dels programes de digitalització de pimes i autònoms, el Ministeri d’Afers Econòmics i Transformació Digital llança una invitació, amb la qual es pretén identificar els instruments, actuacions o esquemes de col·laboració publicoprivada específics per assolir els objectius marcats, especialment per mitjà de l’Programa Digital Toolkit.

La consulta està oberta a totes les pimes i autònoms, així com a les seves associacions representatives, i a tot tipus d’actors implicats en el procés de digitalització, privats i públics, especialment aquells que puguin exercir funcions d’agents facilitadors i agents digitalitzadors, en línia amb el contemplat en el Pla de Digitalització de Pimes 2021-2025.

En particular, el Ministeri d’Afers Econòmics i Transformació Digital té especial interès en demanar propostes de consorcis privats o públic-privats que permetin desplegar projectes que comptin amb gran escala i granularitat en el conjunt del territori per aconseguir un alt impacte per a les pimes (guanys en activitat i productivitat empresarial, llocs de treball creats a Espanya, etc.).

Es valoraran totes les contribucions presentades, tant de forma individual com en representació d’un consorci, que siguin rebudes fins al pròxim 7 de maig de 2021 i emeses a través del formulari publicat en el següent enllaç.

Un cop s’acabi el termini per a la recepció de manifestacions d’interès, es procedirà a analitzar les propostes presentades, per desplegar els instruments d’ajuda i col·laboració públic-privada més adequats.