Propera convocatòria d’ajudes i formació dotada amb 70M € per a la digitalització de pimes i formació per a l’ocupació juvenil.

Amb la intenció de mitigar l’impacte COVID-19, el Ministeri d’Afers Econòmics i Transformació Digital posa en marxa dues convocatòries d’ajuts per a accelerar el procés de digitalització i un servei de formació per a l’ocupació juvenil. Aquest paquet de mesures s’emmarca dins de el programa Accelera Pime i seran llançats, amb previsió de publicació durant el mes de juny, a través del portal Red.es. Els 70M € atorgats per aquest paquet d’ajudes, es destinaran tal com segueix:

CONVOCATÒRIA DELS AJUTS
35M € en ajudes per impulsar projectes d’intel·ligència artificial i altres tecnologies habilitadores.
• Per projectes de desenvolupament experimental realitzats per empreses sobre intel·ligència artificial:
-Machine Learning
-Deep Learning
-Neural Networks
-Desenvolupament de solucions
-Aplicacions o serveis que millorin l’eficiència dels serveis sanitaris
-Internet de les coses
-Tecnologies de processament massiu de dades i informació
-Computació d’alt rendiment
-Computació en el núvol
-Processament de llenguatge natural
-Ciberseguretat
-Biometria i identitat digital
-Blockchain
-Robòtica
-Realitat virtual i augmentada
-Efectes especials i simulació
-Micro / nanoelectrònica
-Impressió 3D
-Fabricació additiva

• Els Imports de les ajudes estaran compresos entre els 150.000 i els 3.000.0000 euros.
• La intensitat de l’ajuda oscil·la entre el 25% i el 45% en funció de la mida de l’empresa, d’acord amb la normativa comunitària en matèria d’ajudes d’estat.

15M € en ajudes per a desenvolupament de projectes de continguts digitals.
• Per projectes d’empreses basats en el desenvolupament tecnològic sobre els següents continguts digitals:
-Posada a disposició de dades de forma massiva i en formats reutilitzables
-Tractament de dades aplicada a la millora de l’assistència sanitària i a les crisis sanitàries.
-Videojocs
-Animació digital
-Música, cinema i vídeo
-Continguts audiovisuals
-Publicacions digitals
-Publicitat digital
-Xarxes socials
-Aplicacions mòbils.

• Els imports dels projectes estaran compresos entre 150.000 i 2.000.0000 euros.
• La intensitat de l’ajuda oscil·la entre el 25% i el 45% en funció de la mida de l’empresa, d’acord amb la normativa comunitària en matèria d’ajudes d’estat.

FORMACIÓ PER A L’OCUPACIÓ
20M € en formació per a l’ocupació juvenil en l’economia digital
• Serveis de formació digital / online per a l’adquisició i millora de competències TIC i orientació laboral. Orientats a persones joves no ocupades i no integrades en sistemes d’educació o formació.
• Temàtica dels cursos:
-Ciberseguretat
-Big Data
-Programació web full stack
-Sistemes en cloud
-Marketing digital
-Programació de videojocs
-Disseny 3D
-Realitat Virtual.

• Cursos de formació com a mínim de 250 hores lectives, de les quals, al menys 220 s’hauran de dedicar a el contingut específic de la temàtica de el curs i un mínim de 30 a ocupabilitat (millora de les digital skills, competències professionals digitals, millora de l’CV, realització de presentacions atractives, entre d’altres).

Tots els projectes estaran cofinançats amb el Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), dins el període de programació 2014-2020.