Oberta la primera convocatòria d’ajuts a projectes pioners i singulars d’hidrogen renovable – H2 PIONEROS

Fins al proper 6 de maig està oberta la primera convocatòria d’ajuts a projectes pioners i singulars d’hidrogen renovable – H2 PIONEROS projectes que combinin, de manera agregada, la producció, distribució i ús de l’H2 renovable en una mateixa ubicació territorial (consum local ho més diversificat possible) que permetin la introducció de l’H2 renovable a partir d’electròlisi a pols industrials consumidors de H2 gris i en sistemes energètics aïllats, així com la integració de la producció amb el subministrament d’H2 renovable en nous usos del transport pesat, usos tèrmics a la indústria i certs usos estacionaris innovadors.

La convocatòria, gestionada per l’IDAE i amb una dotació pressupostària de 150 milions d’ajuts en forma de subvenció, cerca projectes amb una inversió mínima d’1 milió d’euros i amb un ajut màxim de 15 milions d’euros per projecte, definint-se un ajut màxim per tipus d’empresa i actuació com segueix:

El programa cobreix les inversions en instal·lacions o equips que permetin produir, distribuir i consumir hidrogen renovable, i s’hauran d’executar en un període màxim de 36 mesos des del moment de la resolució definitiva.