Convocatòria Corea del Sud – Espanya en EUREKA

A data 2 de febrer de 2017, s’ha publicat en el portal del CDTI, l’obertura de la primera convocatòria conjunta Eureka per a la presentació de propostes entre empreses d’Espanya i Corea del Sud per a l’any 2017.

EUREKA és una iniciativa que permet el finançament de projectes empresarials d’R+D propers a mercat, en la qual prenen part més de quaranta països.

CDTI i KIAT (Korea Institute for the Advancement of Technology), sent tots dos organismes públics agències gestores nacionals, acorden publicar la convocatòria conjunta per a la presentació de propostes dins del programa Eureka per a l’any 2017.

L’objectiu d’aquesta convocatòria és promoure, donar suport i finançar projectes tecnològics conjunts d’organitzacions empresarials espanyoles i coreanes, podent comptar amb el suport d’organitzacions no empresarials (normalment com a subcontractades).

Característiques dels projectes a presentar

  • Han de tenir com a resultat un producte, procés o servei innovador orientat al mercat com a conseqüència de la cooperació tecnològica dels participants.
  • Han de tenir participants empresarials d’ambdós països i ha de ser rellevant per a tots els socis (cap país ha de tenir més del 70 % del pressupost).
  • Es permet que els projectes facin ús de qualsevol àrea tecnològica i siguin d’aplicació a qualsevol sector del mercat.
  • Els resultats han de tenir finalitat civil.
  • El pressupost ha de ser coherent als desenvolupaments a realitzar i a la capacitat tècnica/financera dels participants.
  • Els participants han de firmar un acord de consorci que especifiqui els drets i obligacions de les parts respecte al desenvolupament realitzat i els possibles drets de propietat intel·lectual, explotació i comercialització dels resultats.

Procediment de presentació de sol·licituds

El procediment a seguir és el següent, a distingir entre les fases de sol·licitud Eureka i de finançament.

Per a la fase de sol·licitud Eureka, els participants han de presentar al CDTI i a KIAT simultàniament, fins a les 18h del 31 de març de 2017 (hora local de cada una de les agències finançadores), les corresponents sol·licituds Eureka acompanyades pels següents documents: Eureka Application Form i l’Acord de Consorci; ambdós documents firmats per a tots els socis.

Una vegada superada amb èxit la fase d’avaluació internacional i concedit el segell Eureka al projecte, l’organització espanyola serà convidada a presentar a CDTI la seva sol·licitud de finançament.

El finançament dels projectes a Espanya es farà a través de l’eina CDTI per a projectes d’R+D en col·laboració internacional.

Es recomana que cada soci contacti amb la seva agència al més aviat possible, quan tingui una idea de projecte.

Addicionalment, informar que hi haurà una segona convocatòria conjunta amb Corea, per a presentar propostes fins al 31 d’agost de 2017.