Convocatòria imminent del programa Innterconecta 2018

El passat 6 d’abril, el Consell de Ministres va autoritzar al Centre per al Desenvolupament Tecnològic Industrial (CDTI) la convocatòria 2018 del Programa FEDER Innterconecta, recuperant així una convocatòria que en l’anualitat 2017 no es va publicar.

Aquesta convocatòria té com a finalitat el finançament de projectes de cooperació regional en R+D a través del Programa FEDER-INNTERCONECTA amb l’objectiu de potenciar la innovació en les regions menys desenvolupades, i comptarà amb un import màxim de 50 milions d’euros en subvencions.

Amb aquesta actuació s’esperen sufragar projectes empresarials de desenvolupament experimental per a agrupacions de dos a sis empreses i amb una durada d’entre dos i tres anys d’Andalusia, Canàries, Castella i Lleó, Castella La Manxa, Extremadura i Múrcia.

La intensitat d’ajuda màxima per a les petites empreses serà del 60%, per a les mitjanes empreses del 50 %, i per a les grans empreses del 40 %.

L’última convocatòria d’aquest Programa va ser al 2016 i es va destinar un pressupost anàleg de 50 milions d’euros. En aquesta convocatòria es van presentar 285 projectes, dels quals es van concedir ajudes a 64 projectes, per un valor total de 49.905.571 milions.

Per la informació rebuda del CDTI, es preveu que la convocatòria s’obri en les pròximes setmanes (estimació maig 2018).