Oberta la convocatòria de Maquinaria 4.0 (DGI) per millorar la competitivitat de les Pimes i microempreses catalanes del sector industrial

Amb una dotació pressupostaria de 1.533.228,67 d’euros i un màxim de 50.000€ per projecte, el departament de Treball i Empresa de la Generalitat de Catalunya va obrir el passat 03 de maig la convocatòria d’ ajuts destinats a millorar de la competitivitat i la sostenibilitat de les de pimes i microempreses catalanes del sector industrial i de serveis a la producció afectats per la COVID-19 amb impacte en el seu grau de sostenibilitat ambiental i de digitalització. Les empreses hauran d’implementar projectes de transformació digital, com ara adquisició de maquinari i programari avançat, o d’incorporació de tecnologies de la indústria 4.0 necessàries per a la transformació digital del procés productiu de plantes ubicades a Catalunya.

BENEFICIARIS

  • PIMES industrials i microempreses del sector industrial segons CCAE.
  • Les empreses de serveis connexos amb la producció també han d’acreditar que el sector industrial representa més del 50% de la seva xifra de negoci.

CARACTERÍSTIQUES DE L’AJUDA

  • El projecte s’haurà d’implementar al centre productiu ubicat a Catalunya de la persona beneficiària.
  • Ajuda de fins a un 20% de la inversió elegible amb un màxim de 50.000 € per projecte.
  • Subvenció subjecte a minimis i al Marc Temporal Covid-19. Ajuts que sumats no superin els 2.300.000 € per empresa (290.000 € per empreses dedicades a la producció primària de productes agrícoles, 345.000 € pel sector de la pesca i l’aqüicultura).
  • Ajuda en la modalitat de subvenció amb una bestreta de la totalitat de l’import subvencionat sense garanties.

ACTUACIONS SUBVENCIONABLES
Adquisició de maquinària nova i/o equipament avançat (hardware i software) per a la implantació de projectes de transformació digital de la indústria 4.0 de les tecnologies següents:

a)Projectes de fabricació, control i gestió de la producció avançada amb maquinària o equipament avançat amb tècniques de big data o analítica avançada que permeti el processament i l’anàlisi d’un gran volum de dades.
b)Projectes de fabricació additiva per la producció o fabricació de manera flexible i mitjançant diversos tipus de materials.
c)Projectes de robòtica avançada i col·laborativa.
d)Projectes d’IIoT (industrial internet of things) per garantir connectivitat a tot tipus de dispositius i maquinària dins de la fàbrica.
e)Projectes d’intel·ligència artificial: Incorporació de tècniques de Machine learning o deep learning.
f)Projectes de sistemes ciberfísics;
g)Projectes de realitat virtual;
h)Projectes de realitat augmentada
i)Projectes digital twins.
j)Projectes amb tècniques de computació i simulació quàntica per dissenyar nous materials i fàrmacs i optimitzar processos.
k)Projectes orientats a implementar la ciberseguretat. Inclou projectes que incorporin solucions amb tecnologia blockchain.
l)Projectes que requereixin l’ús de la fotònica per a processos industrials de microfabricació i nanofabricació.

TERMINIS
Inici: 3 de maig de 2023
Finalització: 4 de juliol de 2023 (14:00h).