Oberta la convocatòria Misiones Ciencia e Innovación amb 125 milions de dotació pressupostària

Fins al proper 5 de setembre a les 12h està oberta la convocatòria Misiones Ciència e Innovación 2022 amb una dotació pressupostària de 125 milions en ajuts en forma de subvenció per promoure i donar suport als grans projectes estratègics de R+D que tinguin com a objectiu contribuir al desenvolupament de les següents àrees temàtiques (misiones):

• Reforçar capacitats tecnològiques per a l’autonomia energètica segura i sostenible (fusió, hidrogen i renovables).
• Impulsar la indústria espanyola a la revolució industrial del segle XXI.
• Impulsar un sector agroalimentari més sostenible i adaptat a les noves condicions associades al canvi climàtic gràcies a un ús rellevant de les eines biotecnològiques avançades.
• Desenvolupar tecnologies d’aplicació al sector naval que millorin la seva competitivitat al segle XXI.
• Impulsar la substitució, la recuperació i la valorització de recursos minerals i materials estratègics per a la Transició Ecològica.
• Desenvolupar i enfortir un ecosistema de fotònica integrada a Espanya.

El Programa es divideix en dues categories de projectes, Misiones Pyme y Misiones Grandes Empresas. En tots dos casos, seran projectes realitzats per agrupacions dempreses amb participació rellevant dorganismes de recerca, centres tecnològics i universitats subcontractats per les empreses.

Característiques principals de la convocatòria Missions CDTI
• Subvenció fins al 80% per a petites empreses, fins al 75% per a mitjanes empreses i fins al 65% per a grans empreses.
• El pagament es realitzarà per anualitats en dos trams: un pagament inicial del 60%, a la primera anualitat en el moment de la resolució i als restants una vegada presentada la justificació de l’anualitat anterior, i un pagament final del 40% restant un cop justificada l’anualitat i validada per part del CDTI.
• No cal aportar garanties.
• Dotació pressupostària de 125.000.000 d’euros. Es destinarà un mínim de 20.000.000 d’euros per a les Missions Pime.

Característiques dels projectes Misiones Grandes Empresas
Agrupacions d’entre 3 i 8 empreses, almenys dues autònomes entre si, liderades per una gran empresa i comptant, almenys, amb una PIME entre els socis.
• Durada de projectes: inici el 2022 i finalització 31 de desembre de 2024 o 30 de juny de 2025.
• Quantia: entre 4 i 15 milions d’euros d’ajuda per agrupació, amb un pressupost mínim elegible per empresa de 175.000 euros.
• Investigació industrial: mínim 60% del pressupost elegible.
• Subcontractació centres generadors de coneixement: mínim 20% del pressupost elegible.

Característiques dels projectes Misiones Pymes
• Agrupacions d’entre 3 i 6 empreses PIMES, almenys dues autònomes entre si, i liderades per una Mitja Empresa.
• Durada dels projectes: inici el 2022 i finalització 31 de desembre del 2023 o 2024.
• Quantia: entre 1,5 i 3 milions d‟euros d‟ajuda, amb un pressupost mínim elegible per empresa de 175.000 euros.
• Investigació industrial: mínim 35% del pressupost elegible.
• Subcontractació centres generadors de coneixement: mínim 15% del pressupost elegible

Consulteu la fitxa de la convocatòria d’ajuts del Programa Missions CDTI >>