Oberta la nova convocatòria d’ajuts NUCLIS R+D empresarial amb una dotació de 6.5 milions d’euros

Acció obre a partir d’avui i fins al proper sis de juny la nova convocatòria d’ajuts NUCLIS R+D empresarial per a la realització d’activitats de recerca industrial i desenvolupament experimental que poden realitzar les empreses catalanes de manera individual o en cooperació amb altres empreses, amb un soci desenvolupador acreditat TECNIO o amb un soci internacional, amb un ajut de fins a 250.000€ en forma de subvenció i amb una bestreta del 20% sense garanties.

Els projectes d’R+D objecte d’aquesta convocatòria han de ser liderats per una empresa catalana, que tinguin per objecte el progrés de la tecnologia; aquest ha de ser com a mínim un punt respecte als Technology Readiness levels (TRL) comprès entre el TRL 3 a TRL 7.

Actuacions subvencionables
Es consideren subvencionables els projectes de recerca i desenvolupament que permetin realitzar el progrés de la tecnologia actualment disponible presentats de les maneres següents:

 1. Projectes individuals duna empresa amb establiment operatiu a Catalunya.
 2. Projectes en cooperació entre empreses, amb un mínim de dues empreses amb establiment operatiu a Catalunya.
 3. Projectes en cooperació entre empreses i desenvolupadors de tecnologia amb acreditació TECNIO, amb un mínim duna empresa amb establiment operatiu a Catalunya i un desenvolupador de tecnologia amb acreditació TECNIO.

Característiques de l’ajuda

 • Per a empreses amb un mínim de 2 anys de vida
 • Pressupost mínim 120.000€
 • Els projectes no es poden iniciar abans de la data de presentació de sol·licitud d’ajuda.
 • Període d’execució fins a 3 anys
 • Projectes de cooperació: Participació amb altres empreses locals o internacionals o amb agents acreditats TECNIO.
 • Personal contractat (Investigador, tècnic, auxiliar). Dedicació entre el 10%-80%.
 • Bestreta del 20% sense garanties en el moment de la resolució d’atorgament de l’ajut.
 • Ajuts a partir de 30.000€ i màxim de 250.000€
 • Obligat compliment dels terminis de pagament, màxim 60 dies
 • El termini màxim de resolució serà de 6 mesos a partir de la data de finalització del termini de sol·licituds.
 • La justificació es realitzarà a nivell individual i cada beneficiària de l’ajuda està obligada a presentar la justificació del projecte com a màxim durant els 2 mesos posteriors a la finalització d’aquest.
 • No haver superat la quantitat màxima de 200.000,00 euros d’ajuts de minimis que pot rebre una empresa en el període de 3 exercicis fiscals

Intensitats de l’ajuda

Despeses Finançables

 • Despeses de personal contractat: personal investigador, tècnic i auxiliar.
 • Per a empreses: despeses de col·laboracions externes (Despeses de recerca o desenvolupament tecnològic contractual.)
 • Contractació externa per a tasques d’enginyeria o disseny.
 • Assajos i proves de laboratori.
 • Altres despeses directament lligades a l’activitat de recerca industrial i desenvolupament experimental.
 • Despeses indirectes: un 7% de les despeses directes de personal subvencionables.
 • Despesa d’auditoria.

Convocatòria
Inici: 12 d’abril del 2023
Finalització: 06 de juny de 2023, a les 14h