Oberta la convocatòria d’ajuts dels PERTE Aeroespacial i Salut de Vanguardia amb fins a 513 milions d’euros en ajuts parcialment reemborsables

El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades  va obrir a principis de desembre la convocatòria per a projectes de R+D i innovació dels PERTE Salut de Vanguardia, i PERTE Aeroespacial. L’ajuda està gestionada pel CDTI i està vinculada a l’Addenda del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia recentment aprovada per la Comissió Europea el 2 d’octubre del 2023. La convocatòria dotada amb 513 milions d’euros assigna fins a 273 milions per als projectes del sector de Salut de Vanguardia i fins a 240 milions per als projectes del sector Aeroespacial. També es destaca la possibilitat d’obtenir fins a 100 milions d’euros en forma de tram no reemborsable, equivalent a una subvenció, i ofereix un estímul addicional per a la materialització de projectes innovadors.

El termini de presentació de sol·licituds a aquesta convocatòria continua obre avui dia 4 de desembre de 2023 i no consta data de tancament. Tots els projectes individuals que sol·licitin els ajuts hauran de concloure abans del 31 de desembre del 2025.

ELEGIBILITAT DE LES AJUDES

Salut de Vanguardia: Es consideraran elegibles els projectes de R+D i innovació tecnològica l’objectiu dels quals impliqui atendre una clara necessitat, tant tècnica com assistencial, en l’àmbit del diagnòstic, tractament, rehabilitació i monitorització de patologies de qualsevol àrea terapèutica, el contingut de les quals suposi un salt tecnològic significatiu i que observin prioritàriament:

 • L’impuls de la medicina personalitzada de precisió.
 • El desenvolupament de teràpies avançades i altres fàrmacs innovadors.
 • La millora de la prevenció, diagnòstic, tractament, rehabilitació i investigació orientada a la salut, basada en la recollida, tractament, anàlisi i explotació de dades.
 • La transformació digital de l’assistència sanitària en condicions de ciberseguretat.

Aeroespacial: Es consideraran elegibles els projectes d’R+D i innovació tecnològica els objectius i continguts dels quals observin prioritàriament:

 • Investigacions i desenvolupaments dirigits a augmentar l’eficiència de les aeronaus i reduir significativament les emissions contaminants del transport aeri, incloent-hi infraestructura aeroportuària i sistemes per a la navegació aèria que facilitin un trànsit aeri més eficient.
 • Nous desenvolupaments d’aeronaus no tripulades i infraestructura necessària de programari i maquinari per a la seva operació segura a l’espai aeri compartit.
 • Sistemes i equips embarcats.
 • Disseny de càrregues útils relacionades amb el control mediambiental, les comunicacions quàntiques i la seguretat en cooperació internacional.
 • Reforç de les capacitats tecnològiques espanyoles per a l’ús comercial de l’espai (incloent-hi New Space).
 • Sostenibilitat, digitalització i innovació de la indústria aeroespacial, incloent-hi sistemes innovadors de manteniment, com l’anàlisi predictiva i monitorització en temps real.
 • Projectes d’R+D en aquest àmbit, el contingut dels quals suposi un salt tecnològic significatiu o un increment de la capacitat tecnològica de l’empresa.

CARACTERÍSTIQUES DE LA CONVOCATÒRIA
Tipologia de projectes

 • Projectes individuals de R+D: creació o millora significativa d’un procés productiu, producte o servei i poden comprendre tant activitats de recerca industrial com de desenvolupament experimental.
 • Projectes individuals d’innovació: donen suport a l’empresa en la millora de la seva competitivitat mitjançant la incorporació de tecnologies emergents i l’objectiu és potenciar la innovació a determinades regions espanyoles.

Beneficiaris
Empreses

Pressupost mínim finançable
175.000 euros

Modalitat de l’ajuda
Ajuda Parcialment reemborsable, composta per un tram reemborsable i un tram no reemborsable, amb una cobertura de fins al 90% del pressupost per a projectes individuals d’R+D, i fins al 75% del pressupost en el cas dels projectes individuals d’innovació.

Contribució mínima de l’entitat beneficiària
Projectes individuals de R+D: 10% del pressupost
Projectes individuals d’innovació: 25% del pressupost

Tipus d’interès
Projectes individuals de R+D: Euribor a 1 any
Projectes individuals d’innovació: Euribor a 1 any + 0,75%

Amortització
Projectes individuals de R+D: 15 anys
Projectes individuals d’innovació: 10 anys
Carència: 2 anys

Pressupost màxim
Projectes individuals de R+D: sense màxim
Projectes individuals d’innovació: 30.000.000€

Durada mínima del projecte
Projectes individuals de R+D: 12 mesos
Projectes individuals d’innovació: entre 9 i 24 mesos
Els projectes no podran finalitzar més tard del 31/12/2025.

Garanties
L’empresa podrà optar a una bestreta del 35% de l’ajut concedit, sense exigència d’una garantia addicional a les condicions financeres acordades.

Possibilitat de sol·licitar una bestreta del 90% de l’ajut concedit, sempre que s’aportin garanties addicionals (aval o assegurança de caució) del 55% restant per assegurar l’execució del projecte.

Despeses elegibles

 • Despeses de personal
 • Costos d’instrumental i material
 • Costos de recerca contractual, coneixements i patents, consultoria i serveis equivalents
 • Despeses generals suplementàries i altres despeses derivades del projecte.
 • Altres despeses d’explotació
 • Despesa derivada de l’informe d’auditor.

Subcontractacions
Es poden subcontractar determinades activitats del projecte a altres empreses o a organismes de recerca no podent superar el 65% del pressupost elegible amb caràcter general, però podent assolir fins al 80% per al sector biofarmacèutic.