Oberta la convocatòria STARTUP CAPITAL de (Acció) amb ajuts directes de fins a 100.000€ per a Startups tecnològiques de recent creació

Fins al proper 16 de maig està oberta la convocatòria d’Acció STARTUP CAPITAL, un ajut directe en forma de subvenció de fins a 100.000 € per a startups tecnològiques en fase inicial que necessitin un impuls per realitzar activitats de validació de la tecnologia i continuar amb el procés de arribada a mercat, incloent-hi l’accés a altres fonts de finançament. L’ajuda s’ha de destinar a finançar actuacions derivades de l’execució del pla d’empresa, des de l’administració i la gestió de les operacions de l’empresa fins al desenvolupament i la comercialització dels productes i serveis.

Característiques de l’ajuda

 • Startups constituïdes abans de la publicació de la convocatòria al DOGC i no poden superar els 18 mesos de vida en el moment de fer la sol·licitud.
 • Ajuda en concurrència competitiva a fons perdut i sense garanties.
 • El finançament previ total rebut per la startup (en totes les fórmules) fins a la data de la sol·licitud ha de ser inferior a 250.000 €.
 • S’atorga una quantitat màxima de 99.000€ i de 1.000€ a l’assessorament d’un Mentor acreditat per ACCIÓ.
 • La intensitat de l’ajuda serà del 75% del cost subvencionable, amb un màxim de 99.000€ per projecte.
 • El cost subvencionable acceptat mínim serà de 135.000 € i màxim de 200.000 €
 • Bestreta del 80% de l’ajut atorgat de forma automàtica, sense necessitat de garanties.
 • Les empreses candidates han de disposar de certificat digital.
 • Les actuacions finançades amb l’ajut Startup Capital es podran fer durant 24 mesos a partir del tancament de la convocatòria, sense possibilitat de pròrroga.
 • Dotació pressupostària de 2 milions d’euros.

Despeses Finançables

 • Despeses de personal contractat o nova contractació dedicades al projecte.
 • Contractació de serveis a tercers.
 • Inversió en materials i equipament amb un màxim del 50% de la despesa subvencionable acceptada.
 • Altres despeses relacionades com a lloguer d’espais, despeses de sol·licitud i/o manteniment de patents, altres despeses associades a l’execució del projecte.

Convocatòria
Inici: 06 d’abril de 2023
Finalització: 16 de maig de 2023 a les 14h