Convocatòries d’ajuda a la cadena de valor innovadora de l’hidrogen renovable

El Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) va publicar el 22 de febrer passat quatre convocatòries d’ajudes per a programes d’incentius a la cadena de valor innovadora i de coneixement de l’hidrogen renovable. Dotades amb 250 milions d’euros, es destinaran a grans electrolitzadors (100 milions), demostració i validació de vehicles (80 milions), investigació industrial i experimental (40 milions), i foment de capacitats i avenços tecnològics en línies d’assaig i fabricació ( 30 milions).

Les convocatòries s’emmarquen en una de les dues línies per a l’impuls de l’hidrogen renovable, aprovades el desembre del 2021 pel  Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) dins del Projecte Estratègic per a la ‘Recuperación y Transformación Económica de Energías Renovables, Hidrógeno Renovable y Almacenamiento (PERTE ERHA)’ on el termini de presentació de sol·licituds romandrà obert des del 8 d’abril fins al 7 de juny.

L’IDAE serà l’encarregat de gestionar els ajuts, que s’atorgaran en règim de concurrència competitiva, i que tenen com a objecte millorar les capacitats productives i de fabricació de components, equips i sistemes; el desenvolupament de prototips en l’àmbit de la mobilitat i de grans demostradors d’electrolitzadors; i el desplegament de tecnologies habilitadores clau dins la cadena de valor.

Programes i criteris de valoració

Les ajudes estan lligades a quatre programes d’incentius:

  1. Capacitats, avenços tecnològics en línies d’assaig i fabricació:

Subprograma 1 a) centres de fabricació d’equips relacionats amb la cadena de valor de l’hidrogen renovable. En particular, les instal·lacions i els equips de fabricació d’altres equips, components i sistemes, amb pressupost de 20 milions.

Subprograma 1 b) millora de les capacitats vinculades a la R+D+i: enfocat a les instal·lacions d’assaig de components, sistemes i equips auxiliars relacionats amb la producció, la distribució i l’ús de l’hidrogen renovable, amb un pressupost de 10 milions.

  1. Disseny, demostració i validació de nous vehicles propulsats per hidrogen, amb un pressupost de 80 milions.
  2. Grans demostradors d’electròlisi, projectes innovadors de producció d’hidrogen renovable:

Subprograma 3 a) de desenvolupament i fabricació d’un gran electrolitzador, un primer prototip que inclogui elements d’avenç respecte a l’estat de l’art actual, amb un pressupost de 40 milions.

Subprograma 3 b) d’integració real i efectiva d’un gran electrolitzador en un context operatiu industrial, amb un pressupost de 60 milions.

  1. Reptes de recerca bàsica-fonamental, projectes pilots innovadors i formació en tecnologies habilitadores clau dins de la cadena de valor, amb un pressupost de 40 milions.

En funció de la demanda, dins d’un mateix programa es preveu la possibilitat de transferència de fons entre els subprogrames, de manera que es tingui flexibilitat d’adaptar-se a la demanda real per part dels beneficiaris.

Inversió mínima de 500.000 a un milió d’euros

La mida dels projectes permetrà aprofitar economies d’escala i sinèrgies que optimitzin en el seu àmbit els processos de descarbonització amb hidrogen renovable. Així, sestableix una inversió mínima de 1.000.000 euros per projecte per als programes 1, 2 i 3 i de 500.000 euros per projecte per al programa 4.

L’adjudicació de les ajudes es realitzarà atenent els següents criteris:

  • Característiques tècniques: s’hi inclourà la rellevància dels objectius del projecte, el nivell de maduresa de la tecnologia i el grau d’innovació aportat. Es valorarà que contribueixi a la consecució dels objectius corresponents del PRTR en el marc del component 9 “Full de ruta de l’hidrogen renovable i la seva integració sectorial”.
  • Viabilitat econòmica: es valorarà positivament la provisió d’un finançament privat més gran en el projecte per cada euro de finançament públic.
  • Viabilitat del projecte: es valorarà positivament la concreció d‟objectius tècnics fixats, la metodologia i el pla de treball, així com la fortalesa de l‟equip de treball (capacitat i experiència), la col·laboració entre el sector empresarial i la comunitat científica i la participació de pimes. Així com el grau d’avenç en l’obtenció dels tràmits administratius i els permisos necessaris.
  • Escalabilitat tecnològica i potencial de mercat: es valoraran criteris de replicabilitat/escalabilitat, potencial de mercat de les noves tecnologies o de creació i divulgació del coneixement adquirit al projecte.
  • Externalitats: es valorarà l’impacte positiu en zones de transició justa, la reducció d’emissions i la creació d’ocupació, entre d’altres.