El CDTI assumeix la presidència espanyola del Programa EUREKA

Des del passat 1 de juliol i fins al juliol de 2017, el Centre per al Desenvolupament Tecnològic Industrial (CDTI) ostentarà la presidència del Programa EUREKA.

EUREKA té com a objectiu impulsar la competitivitat de les companyies europees mitjançant el foment de projectes de cooperació tecnològica basats en tecnologies innovadores i que estan orientats en el desenvolupament de productes, processos i/ serveis amb una clara visió comercial.

Està dirigit a qualsevol empresa o centre de recerca espanyol capaç de realitzar un projecte d’R+D+i de caràcter aplicat en col·laboració amb, almenys, una empresa i/o centre de recerca d’un altre país de la xarxa Eureka.

A dia d’avui, Espanya, després d’Alemanya i França, és la tercera potencia europea amb més projectes aprovats en el marc d’aquest Programa, 1.500 projectes des de la seva creació, a més de participar en el 24 % dels projectes aprovats.

Fins ara, els estats que més han col·laborat amb Espanya són: França, Alemanya, Itàlia, Portugal, Regne Unit, Països Baixos i Bèlgica.

Cada país assumeix el finançament de les seves organitzacions participants. Eureka avala els projectes aprovats mitjançant un “segell de qualitat” que, a més de ser un elements promocional i de reconeixement del nivell tecnològic de la companyia promotora, la fa creditora d’un finançament públic, que en el cas d’Espanya és especialment favorable.

EUREKA disposa de 3 instruments per a funcionar:

  • Projectes de Xarxa.
  • Programa Eurostars.
  • Clústers.

La majoria dels projectes espanyols finançats pertanyien als següents sectors:

  • Fabricació Industrial, Material i Transport.
  • Electrònica i TIC.
  • Agricultura i Recursos Marins.
  • Tecnologia.
  • Agroalimentària i Ciències Biològiques

La presidència espanyola buscarà la definició d’una nova política d’expansió internacional d’EUREKA i la renovació dels seus instruments per a donar resposta a les necessitats actuals del mercat. A la vegada, buscarà l’impuls d’Espanya com a país tecnològic i incrementar la presència de les empreses espanyoles en projectes de cooperació tecnològica desenvolupats en el marc d’aquest Programa.

És d’interès destacar que el proper mes d’abril se celebrarà a València la fira Innovation Week que congregarà a les principals empreses i agents de l’R+D+i dels 40 països que conformen la Xarxa EUREKA, i dels seus estats associats: Corea del Sur, Canadà i Sudàfrica.