El CDTI destinarà 1.000 milions d’euros per a projectes empresarials l’any 2013

En el marc de la reunió de presentació de les noves línies d’ajuda, que va tenir lloc el 19 de març de 2013 a Madrid, el CDTI va indicar la disponibilitat de 1.000 milions d’euros per al finançament de projectes d’R+D+i empresarials a l’any 2013. Aquest valor, que representa un increment del 170 % respecte l’any 2012, posa una altra vegada una dotació pressupostària similar a les habituals del CDTI en els últims anys.

En la presentació, que ha comptat amb la participació del secretari general de Ciència, Tecnologia i Innovació i president del CDTI, Sr. Román Arjona; la secretària de l’Estat de Recerca, Desenvolupament i Innovació, Sra. Carmen Vela; la directora general del CDTI Sra. Elisa Robles; i el Sr. Andrés Zabara, director de promoció i cooperació d’aquest organisme, s’ha realitzat una descripció de la recentment aprovada Estratègia Espanyola de Ciència i Tecnologia i d’Innovació i el Pla Estatal de Recerca Científica i Tècnica i d’Innovació, i com s’adequaven les noves ajudes CDTI en aquesta estratègia i pla.

Així mateix, s’ha destacat les noves condicions financeres per a projectes CDTI amb la reducció del pressupost mínim per als projectes d’R+D situant-se en 175.000 euros i els projectes de promoció internacional en 75.000 euros, fent més accessible aquestes ajudes a les empreses espanyoles.

Finalment, s’ha destacat la nova línia Directa d’Innovació que permet finançar operacions a partir de 175.000 euros amb un tipus d’interès fix bonificat del 2 %. El seu objectiu és facilitar la incorporació de tecnologies noves i la modernització tecnològica en les empreses. Aquesta Línia també permetrà l’adquisició d’actius fixos.

Notícia del Ministeri. El CDTI compromet 1.000 M€ per a projectes empresarials d’R+D+i >>