El Consell de Ministres aprova 70 milions d’euros per a la convocatòria Misiones CDTI

El Consell de Ministres ha aprovat la convocatòria Misiones CDTI, per a finançar grans projectes d’R+D empresarial orientats a resoldre reptes rellevants de la societat, amb subvencions per import de 70 milions d’euros.

Aquests reptes són els següents:

  • Energia segura, eficient i neta per al segle XXI.
  • Mobilitat sostenible i intel·ligent.
  • Dinamitzar un gran sector agroalimentari sostenible i saludable.
  • Impulsar a la indústria espanyola en la revolució industrial del segle XXI.
  • Donar resposta sostenible a les malalties i necessitats derivades de l’envelliment.

La finalitat del Programa Misiones CDTI és impulsar una recerca rellevant que proposi solucions a aquests reptes de la societat espanyola i que millori la base de coneixement i tecnologia en la qual es donen suport a les empreses espanyoles per a assegurar la seva competitivitat, al mateix temps que s’estimula la cooperació público-privada.

Cada missió es planteja com un marc general d’actuació en el qual caben múltiples tecnologies i aproximacions i defineixen àmbits més concrets de millora en els quals els projectes aprovats han d’obtenir resultats específics i mesurables.

Les missions d’aquesta convocatòria s’emmarquen en el Subprograma Estatal d’R+D+i Empresarial, dins del Programa Estatal de Lideratge Empresarial en R+D+i del Pla Estatal de Recerca Científica, Tècnica i Innovació 2017-2020 i suposen un exercici singular de coordinació d’interessos comuns i transversals de diferents unitats de l’Administració General de l’Estat.

Característiques de la convocatòria Misiones CDTI

Beneficiaris

Agrupacions d’empreses amb participació rellevant de centres generadors de coneixements: organismes de recerca, centres tecnològics i universitats.

Tipus de projectes

  • Misiones Grans Empreses.
  • Misiones PIMES.

Característiques de les ajudes

A Misiones Grans Empreses es finançaran projectes de 5 i 10 milions d’euros, realitzats per consorcis empresarials integrats per fins a 8 companyies, amb la participació de, almenys, una pime, que presentin projectes amb almenys el 85 % del pressupost dedicat a recerca industrial. Els projectes hauran de comptar amb una subcontractació rellevant a organismes de recerca (almenys, el 20 %) i un termini d’execució de 3 i 4 anys naturals.

En Misiones PIMES, els projectes seran d’1,5 i 3 milions d’euros, desenvolupats per consorcis empresarials de fins a 6 mitjanes empreses i amb un component de recerca industrial de, almenys, el 60 % del pressupost. La subcontractació a organismes de recerca haurà de ser de, almenys, el 15 % del pressupost i el termini d’execució de 2 i 3 anys naturals.

Dotació pressupostària

70 milions d’euros. Es reservarà un mínim de 10 milions d’euros per a consorcis formats per pimes.