El Consell de Ministres autoritza la convocatòria 2016 Neotec

El passat 24 de juny, el Consell de Ministres va aprovar la convocatòria 2016 del Programa Neotec.

Amb aquesta convocatòria, el Centre per al Desenvolupament Tecnològic Industrial (CDTI), organisme dependent del Ministeri d’Economia ni Competitivitat, donarà suport a projectes empresarials que requereixin l’ús de tecnologies o coneixements desenvolupats a partir de l’activitat investigadora, en els quals l’estratègia de negoci es basi en el desenvolupament de tecnologia pròpia.

Beneficiaris

Petites empreses innovadores constituïdes com a màxim en els quatre anys anteriors a la data de la presentació de la sol·licitud de l’ajuda i que comptin amb un capital social mínim de 20.000 euros.

Dotació pressupostària:

20.000.000 euros, el doble que al 2015.

Característiques de l’ajuda:

  • Les ajudes d’aquesta convocatòria consistiran en subvencions.
  • La subvenció finançarà fins al 70 % del pressupost de l’actuació, amb un import màxim de subvenció de 250.000 euros per beneficiari.
  • L’actuació haurà de tenir un pressupost finançable mínim de 175.000 euros.

Es calcula que aquesta convocatòria financi prop de 100 nous projectes empresarials on la innovació i la tecnologia siguin factors competitius que contribueixin a la diferenciació de l’empresa i que serveixin de base a l’estratègia i al pla de negoci a llarg termini, amb el manteniment de línies d’R+D pròpies.

No obstant, no podran optar a aquestes ajudes aquells projectes empresarials que no incloguin el desenvolupament de tecnologia pròpia, ni tan sols quan el seu model de negoci es basi primordialment en serveis a tercers.

Aquestes ajudes són compatibles amb altres procedents de diverses administracions o ens públics o privats, d’àmbit nacional, internacional o de la Unió Europea.

El Programa Neotec forma part del Programa Estatal de Lideratge Empresarial en R+D+i que recull el Pla Estatal d’Inverstigació Cinetífica i Tècnica i d’Innovació 2013-2016.