El Consell de Ministres autoritza les convocatòries Retos Colaboración i Torres Quevedo 2017

El passat 22 de setembre, el Consell de Ministres va autoritzar a l’Agència Estatal d’Investigació les següents convocatòries:

  • Retos Colaboración
  • Torres Quevedo

La convocatòria 2017 Retos Colaboración, per a potenciar els projectes de desenvolupament experimental en col·laboració entre empreses i organismes de recerca, comptarà amb un pressupost de 499,4 milions d’euros, dels que gairebé 100 milions d’euros seran subvencions. La resta és en bestreta reemborsable FEDER i préstecs, amb un tipus d’interès de l’Euríbor a un any, amb deu anys d’amortització incloent tres anys de carència.

La línia dona el seu suport a projectes de cooperació entre empreses i organismes de recerca, donant ajuda en forma de préstec a les empreses fins al 95 % del pressupost, mentre que als organismes de recerca, l’ajuda és en forma de subvenció permetent cobrir fins al 100 % del pressupost del projecte. Els projectes a considerar hauran de començar a partir de l’1 de gener de 2018 i hauran de tenir una duració mínima de dos anys i màxima de quatre.

La convocatòria Torres Quevedo, destinada a promoure la incorporació de 200 Doctors (que desenvolupin projectes de recerca industrial, de desenvolupament experimental o estudis de viabilitat tècnica previs) en empreses, centres tecnològics d’àmbit estatal, centres de suport a la innovació tecnològica d’àmbit estatal, associacions empresarials i parcs científics i tecnològics, tindrà un pressupost de 15 milions d’euros.

S’intueix que les publicacions d’aquestes convocatòries es duran a terme durant la segona quinzena d’octubre.