El Govern aprova 800 milions d’euros per a finançar projectes empresarials d’R+D+i

Durant el Consell de Ministres, celebrat el passat 23 de març, es va autoritzar al Centre per al Desenvolupament Tecnològic Industrial (CDTI) a convocar durant el 2018 préstecs per al finançament de projectes empresarials d’R+D per un import de 800 milions d’euros.

Aquests préstecs es concediran a través de les línies següents:

  • Projectes d’R+D+i: projectes empresarials de caràcter aplicat per a la creació i millora significativa d’un procés, producte o servei.
  • Línies d’innovació CDTI: destinades a facilitar la innovació i modernització tecnològica de les empreses espanyoles i incrementar la seva competitivitat i expansió internacional.
  • Ajudes a consorcis de recerca empresarial nacional (CIEN): amb l’objectiu de fomentar la recerca liderada per empreses i realitzada en col·laboració pública-privada.

Destinataris

PIMES i grans empreses que realitzin projectes de recerca i desenvolupament empresarial de caràcter aplica per a la creació o millora significativa d’un procés productiu, producte o servei, en cooperació o individualment.

Característiques de les ajudes

  • Intensitat de les ajudes: fins al 85 % del pressupost del projecte.
  • Pressupost finançable mínim: al voltant de 175.000 euros per empresa.
  • Amb un tram reemborsable i un altre no reemborsable que podrà arribar fins a un 33 % de l’ajuda aprovada.
  • Durada: entre 1 i 4 anys naturals.

Està previst que el CDTI pugui finançar a 1.650 projectes, una part dels quals seran cofinançats per FEDER, a través del ‘Programa Operativo Plurirregional de España 2014-2020’.